Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2015-55

RK-25-2015-55.doc  RK-25-2015-55pr01.pdf
Číslo materiálu55
Číslo jednacíRK-25-2015-55
NázevNakládání s dlažebními kostkami
Zpracoval S. Juránek
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuRada Kraje Vysočina stanovila svým usnesením č. 0590/15/2008/RK ze dne 6. 5. 2008 podmínky za kterých je možno jednat o prodeji vytěžených dlažebních kostek. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (dále jen KSÚSV) zapracovala tyto podmínky do svých vnitřních předpisů a od roku 2008 postupuje v souladu s těmito podmínkami. Podmínkou prodeje dlažebních kostek je dle vnitropodnikových směrnic souhlas výrobního náměstka, který svým podpisem potvrzuje, že dané množství kostek není možno využít na silniční síť ve vlastnictví zřizovatele. Z důvodu nahromadění kostek na skládkách KSÚSV, byl proveden průzkum aktuálních cen dlažebních kostek na trhu, při kterém bylo zjištěno, že nové dlažební kostky jsou výrazně levnější než částky uvedené v usnesení rady kraje (2100 -2500 Kč). Zejména veřejný sektor (obce) je tímto limitován a v případě potřeby dlažebních kostek nakupuje nové a neuvažuje o nákupu vytěžených kostek od KSÚSV. Z tohoto důvodu požádala KSÚSV dopisem, který je přílohou
RK-25-2015-55, př. 1 o úpravu cen.
Návrh řešení KSÚSV provedla průzkum aktuálních cen dlažebních kostek na trhu, při kterém bylo zjištěno, že nové dlažební kostky jsou výrazně levnější než částky uvedené v usnesení rady kraje (2100 - 2500Kč). Výsledky průzkumu trhu byly předloženy a konzultovány s odborem dopravy a silničního hospodářství. Zejména veřejný sektor (obce) je tímto limitován a v případě potřeby dlažebních kostek nakupuje nové a neuvažuje o nákupu vytěžených kostek od KSÚSV. KSÚSV navrhuje pro odprodej použitých dlažebních kostek následující ceny:
* Prodej dlažebních kostek pro použití v rámci rekonstrukce silnice ve vlastnictví Kraje Vysočina - 1 tuna za 400,- Kč
* Prodej dlažebních kostek pro obec s prací KSÚSV - 1 tuna za 1000,- Kč + práce dle kalkulace
* Prodej dlažebních kostek pro obce bez práce - 1 tuna za 1800,- Kč (na komunikace v obci)
* Prodej dlažebních kostek na prodej dle žádostí (nemá zájem ani obec ani KSÚSV) - 1 tuna za 2400,-Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH
Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Radě Kraje Vysočina stanovit ceny pro odprodej použitých dlažebních kostek dle návrhu KSÚSV.
StanoviskaOM souhlasí s navrženým usnesením.
Návrh usneseníRada kraje
stanovuje
následující ceny pro odprodej použitých dlažebních kostek:
* Prodej dlažebních kostek pro použití v rámci rekonstrukce silnice ve vlastnictví Kraje Vysočina - 1 tuna za 400,- Kč;
* Prodej dlažebních kostek pro obec s prací KSÚSV - 1 tuna za 1000,- Kč + práce dle kalkulace;
* Prodej dlažebních kostek pro obce bez práce - 1 tuna za 1800,- Kč (na komunikace v obci);
* Prodej dlažebních kostek na prodej dle žádostí (nemá zájem ani obec ani KSÚSV) - 1 tuna za 2400,-Kč.
Odpovědnost ODSH, KSÚSV
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz