Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2015-51

RK-25-2015-51.doc  RK-25-2015-51pr01.pdf
Číslo materiálu51
Číslo jednacíRK-25-2015-51
NázevRozhodnutí o vrácení části dotace a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval R. Opatová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJde o rozhodnutí o vrácení části dotace a schválení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty, související s vratkou části dotace projektu:
* II/405 Zašovice - Okříšky, reg. č. CZ.1.11/1.1.00/21.01332, ve výši 8 213,33 Kč dle materiálu RK-25-2015-51, př. 1.
Dne 3. 8. 2015 byly Kraji Vysočina doručeny z Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (dále jen ÚRR ) Informace o porušení podmínek poskytnutí dotace dle materiálů RK-25-2015-51, př. 1. Obsahem je informace, že na základě auditu Auditního orgánu Ministerstva financí České republiky bylo kontrolními pracovníky Auditního orgánu Ministerstva financí České republiky zjištěno porušení podmínek poskytnutí dotace. Na úhradu částky je Kraji Vysočina dána lhůta 30ti dnů.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uhradit částku 8 213,33 Kč z důvodů uvedených v materiálu
RK-25-2015-51, př. 1 a schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/405 Zašovice - Okříšky související s vratkou části dotace ve výši 8 213,33 Kč z důvodů uvedených v materiálu RK-25-2015-51, př. 1.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k návrhu usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uhradit částku 8 213,33 Kč z důvodů uvedených v materiálu RK-25-2015-51, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/405 Zašovice - Okříšky, související s vratkou části dotace ve výši 8 213,33 Kč z důvodů uvedených v materiálu
RK-25-2015-51, př. 1.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 8. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz