Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2015-50

RK-25-2015-50.doc  RK-25-2015-50pr01.pdf  RK-25-2015-50pr02.doc  RK-25-2015-50pr03.pdf
Číslo materiálu50
Číslo jednacíRK-25-2015-50
NázevFOND VYSOČINY - žádost o změnu termínu realizace projektu Přechody pro chodce v Křižanově - osvětlení
Zpracoval R. Žižka
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o změnu termínu realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny - grantový program Bezpečná silnice 2014.
Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00842.0002 má městys Křižanov se sídlem Benešovo náměstí 12, 594 51 Křižanov, IČO: 70890749 (dále jen Příjemce ) realizovat projekt Přechody pro chodce v Křižanově - osvětlení . Dne 9. 7. 2015 obdržel odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ODSH ) písemnou žádost Příjemce o prodloužení termínu realizace projektu o 1 měsíc do 31. 8. 2015 s odůvodněním, že Příjemce musí před samotnou realizací osvětlení přechodů pro chodce provést i další nutné stavební úpravy v místech přechodů. Žádost příjemce je obsahem materiálu RK-25-2015-50, př. 1. Znění Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00842.0002 je obsahem materiálu RK-25-2015-50, př. 3.
Návrh řešení Žádost o prodloužení realizace projektu byla podána řádně a včas. ODSH proto navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje žádosti vyhovět a rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00842.00002 dle materiálu RK-25-2015-50, př. 2.
StanoviskaOdbor regionálního rozvoje souhlasí s navrženým usnesením.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00842.0002 dle materiálu RK-25-2015-50, př. 2.
Odpovědnost ODSH
Termín 30. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz