Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2015-40

RK-25-2015-40.doc  RK-25-2015-40pr01.doc
Číslo materiálu40
Číslo jednacíRK-25-2015-40
NázevZměna zřizovací listiny Domova Ždírec, příspěvkové organizace
Zpracoval H. Šteflová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je na úseku sociálních služeb zřizovatelem Domova Ždírec, příspěvkové organizace (dále jen Domov Ždírec ).
Ředitelka Domova Ždírec požádala o změnu zřizovací listiny - rozšíření hlavní činnosti o provozování Family a Senior Pointu (tj. kontaktního místa pro rodiny a seniory) v Jihlavě. Family Point zde dosud provozuje přímo Kraj Vysočina v rámci projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje. Senior Point kraj zřídil a provozoval v rámci projektu SENIOR PLUS. Za účelem zajištění udržitelnosti bude tyto aktivity nadále obstarávat uvedená příspěvková organizace kraje, která je může účelně spojit se svými poradenskými činnostmi při provozování Alzheimer poradny Vysočina.
Návrh řešení Rozšíření hlavní činnosti Domova Ždírec bylo formou dodatku zapracováno do stávajícího znění zřizovací listiny této organizace. Radě kraje se navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje schválení návrhu dodatku, obsaženého v materiálu RK-25-2015-40, př. 1. Změna je pro přehlednost v textu dodatku vyznačena. Účinnost rozšíření hlavní činnosti Domova Ždírec je navrhována k 1. 10. 2015.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova Ždírec, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-25-2015-40, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ředitelka dotčené organizace
Termín 1. 10. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz