Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2015-38

RK-25-2015-38.doc
Číslo materiálu38
Číslo jednacíRK-25-2015-38
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace - osobní automobil
Zpracoval J. Kumpa
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11, podal ředitel Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace, návrh na vyřazení nepotřebného majetku.
Ředitel příspěvkové organizace písemně rozhodl o nepotřebném hmotném majetku osobní auto Ford transit, 300S, inventární číslo HIM22/104, rok pořízení 2003, pořizovací cena 722 000,- Kč, zůstatková cena k 1. 8. 2015 je 0,- Kč.
Osobní automobil je již značně opotřebován, ve špatném technickém stavu. Další oprava na vozidle se již jeví jako nerentabilní. Z těchto důvodu je pro potřeby organizace majetek již dále nepotřebný.
Osobní automobil byl nabídnut na www stránkách Kraje Vysočina po dobu 14 dnů. V této lhůtě o nepotřebný majetek neprojevila zájem žádná příspěvková organizace Kraje Vysočina.
Po vyřazení majetku navrhuje ředitel Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace odprodej dalším zájemcům za nejvyšší nabídkovou cenu. V případě, že o zmíněný majetek nebude zájem, bude provedena likvidace odbornou firmou.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uváděného nepotřebného majetku dle návrhu příspěvkové organizace s tím, že bude nabídnut ke koupi dalším zájemcům. V případě nezájmu provede likvidaci nepotřebného majetku odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku osobní auto Ford transit, 300S, inventární číslo HIM22/104, rok pořízení 2003, pořizovací cena 722 000,- Kč, zůstatková cena k 1. 8. 2015 je 0,- Kč a nabídnutím k odprodeji ostatním zájemcům případně s likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ředitel Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz