Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2015-36

RK-25-2015-36.doc
Číslo materiálu36
Číslo jednacíRK-25-2015-36
NázevRozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za 5. etapu projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
Zpracoval R. Sýkora, E. Komínková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina podal dne 29. 6. 2012 do Integrovaného operačního programu projekt Transformace ÚSP Křižanov I. , registrační číslo: CZ.1.06/3.1.00/07.08353. Jeho cílem je vytvořit 4 skupinové domácnosti o max. počtu 6 osob na domácnost a objekt s prostory pro denní program, prostřednictvím výstavby a rekonstrukce objektů ve Velkém Meziříčí a Bystřici nad Pernštejnem s celkovou kapacitou 24 uživatelů.
Od 1. 9. 2014 do 31. 3. 2015 proběhla 5. závěrečná etapa projektu, jejíž náklady byly předfinancované z prostředků Kraje Vysočina. Dne 28. 4. 2015 byla doručena na CRR monitorovací zpráva, doklady k závěrečnému vyhodnocení akce a žádost o platbu ve výši 14 051 845,56 Kč. V průběhu 5. etapy projektu došlo k úhradě správních poplatků, stavebních prací, činnosti TDS, autorského dozoru na stavbě, koordinátora BOZP, mzdových výdajů projektového a finančního manažera a příslušného vybavení objektů.
Ze strany Centra pro regionální rozvoj došlo ke korekci výdajů na částku 14 039 457,77 Kč (ze způsobilých výdajů byla vyloučena část mzdových výdajů ve výši 12 387,79 Kč).
Dotace bude v celé výši převedena do Fondu strategických rezerv. Ukončení projektu a vrácení zbylých finančních prostředků ze zvláštního účtu projektu zpět do Fondu strategických rezerv bude řešeno samostatným materiálem, jakmile kraj obdrží od MPSV Závěrečné vyhodnocení akce.
Návrh řešení Na základě žádosti o platbu byla převedena částka 14 039 457,77 Kč na zvláštní projektový účet. Proto je nutné provést rozpočtové opatření a přijmout dotaci ve výši 14 039 457,77 Kč do rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
StanoviskaEkonomický odbor:
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 14 039 457,77 Kč, která byla připsána na zvláštní účet projektu.
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace ÚSP Křižanov I. o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 14 039 457,77 Kč určenou na financování projektu Transformace ÚSP Křižanov I. ;
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu Transformace ÚSP Křižanov I. o převod do Fondu strategických rezerv ve výši přijaté dotace.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
Termín 30. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz