Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2015-35

RK-25-2015-35.doc  RK-25-2015-35pr01.doc
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-25-2015-35
NázevSublicenční smlouva pro zřízení a provozování základního Family Pointu v Pelhřimově
Zpracoval S. Holbová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuV rámci projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje, reg. č. CZ 1.04/3.4.04/76.00238, byla schválena usnesením rady kraje č. 0022/01/2013/RK Smlouva k provedení smluvních závazků Centra pro rodinu a sociální péči v Brně, ze dne 9. 1. 2013. Součástí smlouvy je i časově neomezená licenční smlouva, která opravňuje Kraj Vysočina užívat souhrnu chráněných práv duševního vlastnictví, tvořící kombinovanou národní ochrannou známku FAMILY POINT místo pro rodinu(r) a toto právo prostřednictvím sublicenčních smluv poskytnout ve smluvním území třetím osobám.
Účelem této sublicenční smluvy je vytvoření právních i faktických předpokladů pro užívání kombinované ochranné známky Family Point a souvisejícího know-how s jednotným obsahem, pod jednotným logem s využitím prvků jednotné vizuální identity mezi Krajem Vysočina a Městem Pelhřimov.
Město Pelhřimov přijalo záměr zřídit základní Family Point (bez kontaktní pracovnice/ pracovníka) v prostorách Městského úřadu Pelhřimov, na adrese Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov.
Sublicenční smlouva pro zřízení a provozování základního Family Pointu v Pelhřimově je uvedena v materiálu RK-25-2015-35, př. 1.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje radě kraje schválit sublicenční smlouvu za účelem zřízení a provozování základního Family Pointu v Pelhřimově dle materiálu RK-25-2015-35, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít sublicenční smlouvu za účelem zřízení a provozování základního Family Pointu v Pelhřimově dle materiálu RK-25-2015-35, př. 1.
Odpovědnost OSV
Termín 30. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz