Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2015-34

RK-25-2015-34.doc  RK-25-2015-34pr01.pdf  RK-25-2015-34pr02.pdf  RK-25-2015-34pr03.pdf  RK-25-2015-34pr04.pdf  RK-25-2015-34pr05.pdf  RK-25-2015-34pr06.pdf
Číslo materiálu34
Číslo jednacíRK-25-2015-34
NázevFOND VYSOČINY - grantový program Prevence kriminality 2015 - návrh na poskytnutí dotací
Zpracoval J. Pokorný
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje dne 12. 5. 2015 usnesením č. 0265/03/2015/ZK vyhlásilo v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny grantový program Prevence kriminality 2015, který je určen na podporu plnění opatření Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2015). Celkový objem finančních prostředků v grantovém programu Prevence kriminality 2015 je 1 300 000 Kč. V termínu stanoveném pro příjem žádostí od 13. 6. 2015 do 17. 7. 2015 bylo doručeno celkem 22 žádostí neziskových organizací, obcí a škol s celkovými finančními požadavky ve výši 2 121 386 Kč. Řídící výbor grantového programu Prevence kriminality 2015 na svém zasedání dne 30. 7. 2015 doporučil poskytnout dotace na podporu 14 projektů v celkové výši 1 238 060. Z důvodu administrativního nesouladu (chybějící povinné přílohy) s Výzvou bylo z dalšího hodnocení vyřazeno 8 žádostí. Zůstatek finanční alokace programu činí 61 940 Kč.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana - garant grantového programu Prevence kriminality 2015 - předkládá radě kraje návrh řídícího výboru rozhodnout poskytnout dotace (dle svých kompetencí) v rámci grantového programu Prevence kriminality 2015 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-25-2015-34, př. 1 a rozhodnout neposkytnout dotace v rámci grantového programu Prevence kriminality 2015 žadatelům na projekt dle materiálu
RK-25-2015-34, př. 2. Dotace budou poskytnuty na základě smluv dle přílohy
RK-25-2015-34, př. 3 tohoto materiálu.
Současně odbor sekretariátu hejtmana navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje, na základě návrhu řídícího výboru, poskytnout dotace (v rámci kompetencí zastupitelstva kraje) žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-25-2015-34, př. 4 a neposkytnout dotace v rámci grantového programu Prevence kriminality 2015 žadatelům na projekt dle materiálu RK-25-2015-34, př. 5. Dotace budou poskytnuty na základě smluv dle přílohy
RK-25-2015-34, př. 6 tohoto materiálu.
StanoviskaOdbor informatiky:
Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID FV01312.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* poskytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2015 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-25-2015-34, př. 1;
* neposkytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2015 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-25-2015-34, př. 2;
* uzavřít veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekty v rámci grantového programu Prevence kriminality 2015 dle materiálu RK-25-2015-34, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* poskytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2015 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-25-2015-34, př. 4;
* neposkytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2015 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-25-2015-34, př. 5;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v rámci grantového programu Prevence kriminality 2015 dle materiálu RK-25-2015-34, př. 6.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz