Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2015-23

RK-25-2015-23.doc  RK-25-2015-23pr01.doc  RK-25-2015-23pr02.pdf  RK-25-2015-23pr03.doc
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-25-2015-23
NázevProjektový záměr příspěvkové organizace - ERASMUS+
Zpracoval J. Hadravová, L. Mikulášková
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší rozhodnutí rady kraje o projektovém záměru příspěvkové organizace.
V souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací přijatými usnesením rady kraje č. 1222/24/2011/RK ze dne 19. 7. 2011 žádá krajská příspěvková organizace o souhlas s projektovým záměrem. Jde o Střední uměleckoprůmyslovou školu Jihlava - Helenín, Hálkova 42, jejíž projektový záměr je popsán v materiálu RK-25-2015-23, př. 1.
Zdůvodnění pozdního podání projektu Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava je v materiálu RK-25-2015-23, př. 2.
Pokud rada kraje nevysloví souhlas, bude projekt stažen.
Návrh řešení Na základě předložených informací OŠMS nemá námitek k realizaci projektového záměru a doporučuje radě kraje udělit souhlas s jeho realizací. Podrobnější vyjádření OŠMS je v materiálu RK-25-2015-23, př. 3.
Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje funkci zřizovatele.
StanoviskaGrémium ředitele: Grémium ředitele projektový záměr doporučuje ke schválení.

Odbor ekonomický: Ekonomický odbor nemá připomínky k návrhu usnesení, realizace projektu nebude znamenat žádné finanční nároky na rozpočet kraje.

Odbor regionálního rozvoje: ORR nemá připomínky k navrženému usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42 dle materiálu RK-25-2015-23, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 31. 8. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz