Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2015-21

RK-25-2015-21.doc  RK-25-2015-21pr01.pdf  RK-25-2015-21pr02.pdf  RK-25-2015-21pr03.pdf  RK-25-2015-21pr04.pdf  RK-25-2015-21pr05.xls
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-25-2015-21
NázevDodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace ID O01316.0001 - O01316.0014 - Podpora celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže v rámci dotace členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina - navýšení původní dotace o finanční prostředky, které kraj obdržel od Č
Zpracoval I. Mach, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší navýšení dotace (prostřednictvím uzavření dodatků ke stávajícím smlouvám) členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina (dále jen VŠKKV) o finanční prostředky, které Kraj Vysočina obdržel od Českého olympijského výboru na podporu sportovní činnosti mládeže.
Rada kraje na svém 19. zasedání dne 9. 6. 2015 rozhodla usnesením č. 1107/19/2015/RK o uzavření darovací smlouvy s Českým olympijským výborem (dále jen ČOV); kraj tak na základě této smlouvy obdržel finanční prostředky v celkové výši 2 718 568 Kč na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže (viz materiál RK-25-2015-21, př. 1); rada kraje zároveň schválila rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost, položka 2321 - Přijaté neinvestiční dary) o částku 2 718 568 Kč a výdajů (Kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost, UZ 00313 - Podpora Všesportovního kolegia Kraje Vysočina) o částku 2 718 568 Kč rozpočtu kraje.
Tato skutečnost byla projednána na zasedání VŠKKV, kde jednotliví zástupci odsouhlasili tabulku rozdělení finančních prostředků, kterou jim předložilo OŠMS (viz materiál RK-25-2015-21, př. 2). Zástupci VŠKKV se dále shodli na tom, aby obci sokolské, byla při současném navyšování částkou 105 000,- Kč kompenzována výše původní dotace, kdy při jejím propočtu došlo k nezapočtení členské základny celé jedné sokolské župy, čímž došlo, na úkor sokola, k navýšení dotace ostatním členům VŠKKV a ponížení dotace sokolu.
Na základě výše uvedeného rozhodnutí rady kraje, o použití daru od ČOV prostřednictvím VŠKKV, jednotliví zástupci VŠKKV požádali o navýšení původní dotace (viz materiály
RK-25-2015-21, př. 3, RK-25-2015-21, př. 4).
Přehled údajů o žadatelích, výši požadovaných a OŠMS navrhovaných navýšení dotací, původních dotací a celkového souhrnu dotací obsahuje materiál RK-25-2015-21, př. 5.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje, v případě menších organizací (viz tabulka č. 1 materiálu
RK-25-2015-21, př. 5), rozhodnout uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace ID O01316.0001-6 dle materiálu RK-25-2015-21, př. 3.
OŠMS navrhuje radě kraje, v případě větších organizací (viz tabulka č. 2 materiálu
RK-25-2015-21, př. 5), doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace ID O01316.0007-14 dle materiálu RK-25-2015-21, př. 4.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace ID O01316.0001-6 dle materiálu
RK-25-2015-21, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace ID O01316.0007-14 dle materiálu RK-25-2015-21, př. 4.
Odpovědnost OŠMS
Termín 31. 3. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz