Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2015-20

RK-25-2015-20.doc  RK-25-2015-20pr01.pdf  RK-25-2015-20pr02.doc  RK-25-2015-20pr03.doc
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-25-2015-20
NázevPartnerství Kraje Vysočina v projektu Evropské literární setkání mládeže 2016
Zpracoval K. Lysová, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší zapojení Kraje Vysočina do projektu Evropské literární setkání mládeže 2016. V roce 2002 schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina smlouvu o spolupráci s Dolním Rakouskem. Obdobnou bilaterální smlouvu s Dolním Rakouskem uzavřel kraj Jihočeský a Jihomoravský. Dne 16. ledna 2014 byl za účasti hejtmanů všech krajů a země Dolní Rakousko podepsán společný Pracovní program pro roky 2014-2017.
Takto nastavená spolupráce umožňuje zúčastněným krajům spolupracovat na projektech a aktivitách v různých oblastech. Jednou ze společných aktivit v oblasti neformálního vzdělávání je účast výherců krajských kol olympiády v německém jazyce z Kraje Vysočina, Jihomoravského a Jihočeského kraje na týdenním mezinárodním setkání mládeže v Dolním Rakousku, které se koná již několikátým rokem v letním období. V minulých letech bylo setkání organizováno přímo zemským referátem pro mládež, od roku 2014 se na organizaci podílí vzhledem k zaměření na literaturu spolek Pilgern und Surfen Melk, Donaulände 23, 3642 Aggsbach Dorf (Rakousko). Financování setkání mládeže, které v roce 2016 ponese název eljub Europäische Literatur-Jugendbegegnung 2016 (Evropské literární setkání mládeže 2016), je většinou zajišťováno z evropských vzdělávacích programů. Na rok 2016 žádá spolek Pilgern und Surfen Melk jako předkladatel a koordinátor projektu o podporu z programu Erasmus+ (KA 1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců - Výměny mládeže). Zemský úřad pro mládež se na organizaci setkání dále podílí, z administrativních důvodů je však jednodušší, aby žadatelem do Erasmu+ byla nezisková organizace.
Díky účasti v tomto projektu bude Kraj Vysočina moci vyslat na setkání 1 vedoucího skupiny a 2 účastníky a zaštítit účast 2 účastníků z Jihomoravského kraje a 2 z Jihočeského kraje, jako tomu bylo v minulých letech. Pro vyslané je účast na setkání zcela zdarma. Z účasti v projektu nevyplývají ani Kraji Vysočina žádné finanční závazky. V tuto chvíli není bohužel k dispozici celková žádost, bude vytvořena a OŠMS poskytnuta během září, termín pro podání žádosti je 30. 9. 2015. Základní informace o celém projektu jsou uvedeny v materiálu RK-25-2015-20, př. 1, projekt bude probíhat velmi podobným způsobem jako v minulých letech. Partnerství Kraje Vysočina v projektu je nutné potvrdit uzavřením příkazní smlouvy dle materiálů RK-25-2015-20, př. 2 a 3 (anglická a česká verze).
Návrh řešení Na základě dlouhodobě dobře fungující spolupráce při účasti na mezinárodním setkání mládeže v Dolním Rakousku, pozitivních ohlasů bývalých účastníků a zájmu na dodržení tradice vysílání výherců krajských kol olympiády v německém jazyce do Dolního Rakouska předkládá OŠMS Radě Kraje Vysočina příkazní smlouvu v anglické (RK-25-2015-20, př. 2) i české verzi (RK-25-2015-20, př. 3) a navrhuje, aby Rada Kraje Vysočina doporučila Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout o zapojení Kraje Vysočina do projektu Evropské literární setkání mládeže 2016 dle materiálů RK-25-2015-20, př. 1 a o uzavření smlouvy dle materiálu RK-25-2015-20, př. 2.
Podle § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o spolupráci kraje s jinými kraji a o mezinárodní spolupráci.
StanoviskaGrémium ředitele s projektovým záměrem souhlasí.

Odbor sekretariátu hejtmana souhlasí s navrženým řešením a vyjadřuje podporu aktivitám spojeným s partnery v Dolním Rakousku. Popisované aktivity jsou praktickým výstupem spolupráce skupiny Vzdělávání, výchova, mládež, sport společného Pracovního programu.

Odbor regionálního rozvoje nemá připomínky k předloženému projektovému záměru.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout o zapojení Kraje Vysočina do projektu Evropské literární setkání mládeže 2016 dle materiálu RK-25-2015-20, př. 1;
* rozhodnout uzavřít smlouvu dle materiálu RK-25-2015-20, př. 2.
Odpovědnost OŠMS
Termín 30. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz