Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2015-19

RK-25-2015-19.doc  RK-25-2015-19pr01.xls  RK-25-2015-19pr02.xls
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-25-2015-19
NázevInformace o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč za období od 1. 4. 2015 do 30. 6. 2015 a o veřejných zakázkách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 K
Zpracoval M. Hadrava
Předkládá D. Buřičová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o informaci dle ustanovení čl. 8 odst. 8 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 06/14 (dále jen Pravidla rady kraje ) o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v 2. čtvrtletí roku 2015. Navíc je informace rozšířena o přehled veřejných zakázek zadávaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina, čím je plněn úkol resortních odborů dle čl. 11 odst. 9 Pravidel rady kraje, podle kterého resortní odbor předloží vždy za uplynulé čtvrtletí radě kraje informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč bez DPH zadaných příslušnými příspěvkovými organizacemi.
Informace o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v 2. čtvrtletí roku 2015 jsou uvedeny v materiálu
RK-25-2015-19, př. 1.
Informace o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou přesahující 500 000 Kč bez DPH zadaných v 2. čtvrtletí roku 2015 příspěvkovými organizacemi jsou uvedeny v materiálu RK-25-2015-19, př. 2.
Zadanou veřejnou zakázkou je zakázka, na jejíž plnění byla uzavřena smlouva s vybraným uchazečem.
Návrh řešení Odbor analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen OAPŘ ) navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informaci o veřejných zakázkách
- Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v 2. čtvrtletí roku 2015 dle materiálu RK-25-2015-19, př. 1,
- příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 500 000 Kč bez DPH zadaných v 2. čtvrtletí roku 2015 dle materiálu
RK-25-2015-19, př. 2.
Zadanou veřejnou zakázkou je zakázka, na jejíž plnění byla uzavřena smlouva s vybraným uchazečem.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
* informaci o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v 2. čtvrtletí roku 2015 dle materiálu RK-25-2015-19, př. 1;
* informaci o veřejných zakázkách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 500 000 Kč bez DPH zadaných ve 2. čtvrtletí roku 2015 dle materiálu RK-25-2015-19, př. 2.
Odpovědnost OAPŘ
Termín 31. 8. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz