Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2015-17

RK-25-2015-17.doc  RK-25-2015-17pr01.xls  RK-25-2015-17pr02.xls
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-25-2015-17
NázevPřehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 1. 2015
Zpracoval J. Kopecká, H. Sošková
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu kraje Vysočina - Odboru ekonomickému rozhodování podle § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o nabytí movitých věcí na kraj včetně peněz, a to v rozsahu účelových dotací ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje. Dále rada kraje uložila ekonomickému odboru předložit radě kraje dvakrát do roka (na konci 1. a 2. pololetí) přehled o nabytých účelových dotacích.
Návrh řešení Na základě výše uvedeného ekonomický odbor předkládá radě kraje přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, od mezinárodních a jiných institucí na účet kraje za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 dle materiálu RK-25-2015-17, př. 1 a přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, z prostředků Evropské unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí na evropské projekty za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 dle materiálu RK-25-2015-17, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
* přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, od mezinárodních a jiných institucí na účet kraje za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 v celkové výši 3 433 615 462,62 Kč dle materiálu RK-25-2015-17, př. 1;
* přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, z prostředků Evropské unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí na evropské projekty za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 v celkové výši 238 971 521,04 Kč dle materiálu RK-25-2015-17, př. 2.
Odpovědnost odbor ekonomický
Termín 31. 8. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz