Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2015-16

RK-25-2015-16.doc  RK-25-2015-16pr01.xls
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-25-2015-16
NázevZpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2015
Zpracoval6 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2015 pro: jednání rady kraje č. 25/2015 dne 25. 8. 2015 zpracovaly: R. Paulíková, E. Vrtalová
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh
Popis problémuEkonomický odbor předkládá zprávu o plnění rozpočtu. Jedná se o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2015.
Návrh řešení Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2015 a má následujících 8 částí:

1) Hospodaření kraje Vysočina za období 1 - 7/2015
* včetně kapitoly Evropské projekty
2) Hospodaření kraje Vysočina za období 1 - 7/2015
* pouze kapitola Evropské projekty
3) Hospodaření kraje Vysočina za období 1 - 7/2015
* bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství
4) Financování kraje Vysočina za období 1 - 7/2015
5) Vývoj daňových příjmů kraje za období 1 - 7/2015
6) Sociální fond za období 1 - 7/2015
7) Fond Vysočiny za období 1 - 7/2015
8) Fond strategických rezerv za období 1 - 7/2015

Do tabulkové části předkládané zprávy byla zapracována všechna rozpočtová opatření schválená do 31. 7. 2015.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2015 dle materiálu RK-25-2015-16, př. 1.
Odpovědnost odbor ekonomický
Termín 31. srpna 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz