Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2015-10

RK-25-2015-10.doc  RK-25-2015-10pr01.doc
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-25-2015-10
NázevVýpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Štanclová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Třebíč, příspěvková organizace, (dále také nemocnice ) požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy o výpůjčce 9 ks isofluranových a 9 ks sevofluranových odpařovačů. Výpůjčka a návrh smlouvy o výpůjčce budou součástí zadávacích podmínek (zadávací dokumentace) na plnění podlimitní veřejné zakázky na dodávku léčivých látek (anestetik). Smlouva o výpůjčce bude uzavřena s vítězem zadávacího řízení. Návrh smlouvy o výpůjčce předpokládá trvání výpůjčky po dobu odběru léčivých látek od vítězného uchazeče. Bližší podmínky výpůjčky obsahuje materiál
RK-25-2015-10, př. 1. Předchozí souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o výpůjčce je předpokladem pro vyhlášení a ukončení zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku.
Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. b) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 oprávněna k uzavření smlouvy o výpůjčce na dobu delší jednoho roku pouze s předchozím souhlasem zřizovatele.
Návrh řešení Předmětem výpůjčky je majetek, který nemocnice potřebuje k zajištění účelu, ke kterému je zřízena. Odbor zdravotnictví proto doporučuje radě kraje udělit souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro nemocnici dle materiálu RK-25-2015-10, př. 1.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-25-2015-10, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 31. 8. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz