Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2015-05

RK-25-2015-05.doc  RK-25-2015-05pr01.pdf
Číslo materiálu05
Číslo jednacíRK-25-2015-05
NázevRealizace projektu Smart Grid systém Třebíč - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
Zpracoval V. Jáchim
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuUsnesením 1133/20/2015/RK schválila rada kraje realizaci projektu Smart Grid systém Třebíč. Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu EFEKT 2015 byly dne 3. 8. 2015 Kraji Vysočina poukázány finanční prostředky z Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 770 000 Kč (viz příloha č. 1 materiálu).
Návrh řešení OI navrhuje radě kraje schválit zvýšení příjmů a výdajů (kapitoly Informatika, § 3636) rozpočtu kraje o investiční dotaci z Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 770 000 Kč určenou na realizaci projektu Smart Grid systém Třebíč v rámci programu EFEKT 2015.
Podle § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada kraje rozhoduje o nabytí a převodu movitých věcí na kraj včetně peněz.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 770 000 Kč určené na realizaci projektu Smart Grid systém Třebíč v rámci programu EFEKT 2015 (ÚZ 22873).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Informatika, § 3636 Územní rozvoj) rozpočtu kraje o investiční dotaci z Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 770 000 Kč určenou na realizaci projektu Smart Grid systém Třebíč v rámci programu EFEKT 2015.
Odpovědnost OI, OE
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz