Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2015-02

RK-25-2015-02.doc  RK-25-2015-02pr01.doc
Číslo materiálu02
Číslo jednacíRK-25-2015-02
NázevOdprodej notebooku
Zpracoval T. Mrázková, K. Svobodová
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuPan Jaroslav Maxmilián Kašparů při volbách do zastupitelstev krajů na podzim roku 2012 získal mandát člena Zastupitelstva Kraje Vysočina. Ke dni 23. 6. 2015 převzal hejtman Kraje Vysočina rezignaci pana Kašparů na tuto funkci.
Jako člen Zastupitelstva Kraje Vysočina měl pan Kašparů vypůjčen na základě Smlouvy o výpůjčce ze dne 9. 11. 2012 notebook zn. Dell Latitude E5430, výrobní číslo 77WNJV1, PID: KUJIH000JA9C.
Pan Kašparů projevil zájem o odkoupení zapůjčeného notebooku.
Návrh řešení Odbor informatiky požádal dodavatele výpočetní techniky o stanovení zůstatkové ceny notebooku. Ta byla stanovena na 7.955 Kč. OI doporučuje tuto cenu zachovat.
Odbor informatiky navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít kupní smlouvu dle materiálu RK-25-2015-02, př. 1.
Rozhodnutí o uzavření kupní smlouvy je dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů v kompetenci rady kraje.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu smlouvy připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít kupní smlouvu dle materiálu RK-25-2015-02, př. 1.
Odpovědnost OI
Termín 30. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz