Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-55

RK-21-2015-55.doc  RK-21-2015-55pr01.doc  RK-21-2015-55pr02.doc  RK-21-2015-55pr03.doc  RK-21-2015-55pr04.doc  RK-21-2015-55pr05.doc  RK-21-2015-55pr06.doc  RK-21-2015-55pr07.doc  RK-21-2015-55pr08.doc  RK-21-2015-55pr09.doc  RK-21-2015-55pr10.doc  RK-21-2015-55pr11.doc  RK-21-2015-55pr12.doc
Číslo materiálu55
Číslo jednacíRK-21-2015-55
NázevHodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
Zpracoval I. Schallnerová, I. Hanáková Kosourová
Předkládá L. Seidl, I. Hanáková Kosourová
Počet příloh
Popis problémuRadě kraje jsou předkládány výsledky hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu, včetně návrhů na úpravu osobních příplatků.
Rada kraje usnesením č. 1638/31/2012/RK schválila Pravidla Rady Kraje Vysočina o hodnocení ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem ze dne 11. 9. 2012 č. 11/12 (dále jen Pravidla ). V souladu s Pravidly, která nabyla účinnosti od 1. 1. 2014, proběhla v období od 29. 5. do 19. 6. 2015 hodnocení všech ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu. Závěrečné zprávy z hodnocení jsou uvedeny v materiálech RK-21-2015-55, př. 1-10. Na základě provedeného hodnocení komise ve dvou případech navrhla úpravu osobního příplatku ředitelky/ředitele.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a oddělení řízení lidských zdrojů navrhují radě kraje v souladu s Pravidly vzít na vědomí výsledky hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálů RK-21-2015-55, př. 1-10, a dále stanovit plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací dle materiálu RK-21-2015-55, př. 12. Přehled jednotlivých složek platu před a po navrhované úpravě je uveden v materiálu RK-21-2015-55, př. 11.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
výsledky hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálů RK-21-2015-55, př. 1, RK-21-2015-55, př. 2, RK-21-2015-55, př. 3, RK-21-2015-55, př. 4, RK-21-2015-55, př. 5, RK-21-2015-55, př. 6, RK-21-2015-55, př. 7, RK-21-2015-55, př. 8, RK-21-2015-55, př. 9, RK-21-2015-55, př. 10;
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálu RK-21-2015-55, př. 12.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 31. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz