Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2015-42

RK-18-2015-42.doc  RK-18-2015-42pr01.pdf  RK-18-2015-42pr02.pdf  RK-18-2015-42pr03.pdf  RK-18-2015-42pr04.pdf
Číslo materiálu42
Číslo jednacíRK-18-2015-42
NázevFond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2015 - schválení navržených podpor
Zpracoval K. Jiráková
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje na svém zasedání č. 1 dne 4. 2. 2015 vyhlásilo usnesením č. 0050/01/2015/ZK grantový program na podporu rozvoje ICT v Kraji Vysočina Informační a komunikační technologie 2015 . Celkový objem finančních prostředků grantového programu činil 3 200 000 Kč. Do tohoto grantového programu bylo zasláno celkem 126 podání. Řídící výbor na svém I. zasedání dne 28. 4. 2015 a II. zasedání dne 7. 5. 2015 navrhl podpořit 95 projektů v celkové výši 2 955 775 Kč.
Návrh řešení Odbor informatiky na základě rozhodnutí řídícího výboru tohoto grantového programu navrhuje radě kraje schválit žádosti dle RK-18-2015-42, př. 1 a zamítnout žádosti dle
RK-18-2015-42, př. 2. Dále navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit žádosti dle RK-18-2015-42, př. 3 a zamítnout žádosti dle RK-18-2015-42, př. 4.
StanoviskaŽádosti byly zaevidovány v systému eDotace - ID FV01184.0001 až FV01184.0107.
Další stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* poskytnout dotace v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2015 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2015-42, př. 1;
* neposkytnout dotace v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2015 žadatelům na projekt dle materiálu RK-18-2015-42, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* poskytnout dotace v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2015 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2015-42, př. 3;
* neposkytnout dotace v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2015 žadatelům na projekt dle materiálu RK-18-2015-42, př. 4.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz