Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2015-11

RK-18-2015-11.doc  RK-18-2015-11pr01.pdf
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-18-2015-11
NázevInformace o spuštění hlasování o krajských prioritách pro přípravu rozpočtu pro rok 2016 prostřednictvím aplikace Váš názor
Zpracoval1 Informace o spuštění hlasování o krajských prioritách pro přípravu rozpočtu pro rok 2016 prostřednictvím aplikace Váš názor pro: jednání rady kraje č. 18/2015 dne 2. 6. 2015 Zpracoval (a): D. Buřičová
Předkládá D. Buřičová
Počet příloh
Popis problémuV dubnu 2013 Rada Kraje Vysočina usnesením č. 0706/14/2013/RK rozhodla o spuštění speciálního portálu věnovaném rozpočtu. Veřejnost dostala k dispozici nový pohled na krajské finance jak ve formě oficiálně schvalovaných dokumentů, tak pomocí aplikací Rozpočet a hospodaření populárně a Rozpočet hrou , které reagují na poptávku po tzv. klikacích rozpočtech. V průběhu následujících období došlo ke zveřejňování dalších informací - účetní výkazy, výkazy FIN2-12, investiční mapy výdajů do nemovitého majetku a oprav silnic, elektronické obrazy smluv a faktur, veřejné zakázky, účetní výkazy příspěvkových organizací).
Nově jsou služby pro občany rozšířeny o projekt tzv. participačního rozpočtu, který umožni zasáhnout do sestavení rozpočtu na rok 2016 už při jeho přípravě.
Kraj předkládá veřejnosti k diskusi několik témat z různých oblastí (zdravotnictví, školství, doprava, kultura..., kompletní výčet je uveden v příloze RK-18-2015-11, př. 1), ke kterým se může hlasováním v průběhu několika měsíců vyjadřovat. Svým hlasováním a připomínkami už ve stádiu tvorby rozpočtu se budou občané kraje moci aktivně vyjádřit k prioritám, kterým by se měl Kraj Vysočina v roce 2016 věnovat a vznést konkrétní podnět k diskuzi nad vybranými tématy. Tato veřejná diskuze projde následně posouzením přijatelnosti z hlediska celkových nákladů, doby fyzické realizace a samozřejmě dojde k posouzení souladu návrhů s legislativou. Vhodné návrhy budou zapracovány do rozpočtu.
Pro administraci připomínek, pro hlasování a sdíleni diskuze k návrhům, je k dispozici aplikace Váš názor , která je dostupná na http://www.vas-nazor.cz/kraj.html. Výhodou této aplikace je, že ji lze sdílet i Facebookem.
Toto řešení je prakticky beznákladové, protože využívá softwarové prostředky, kterými Kraj Vysočina již disponuje. Odbor informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina provedl pouze mírné úpravy, které rozšířily dosavadní stav o možnosti hlasování a s ním související průběžné vyhodnocování odpovědí a sdílení Facebookem.
Návrh řešení Odbor analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informaci o spuštění hlasování o krajských prioritách pro přípravu rozpočtu pro rok 2016 prostřednictvím aplikace Váš názor .
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o spuštění hlasování o krajských prioritách pro přípravu rozpočtu pro rok 2016 prostřednictvím aplikace Váš názor .
Odpovědnost OAPŘ, OI
Termín 15. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz