Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2014-39

RK-19-2014-39.doc  RK-19-2014-39pr01.doc
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-19-2014-39
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství za účelem pořízení filmu Zemědělství a lesnictví - život Vysočiny
Zpracoval I. Šteklová, O. Kameníková
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina, který je z velké části krajem zemědělským, se s ohledem na zvýšení zájmu dětí o tuto oblast rozhodl představit dětem poutavým moderním způsobem současnou tvář moderní zemědělské a lesnické výroby a jednotlivé postupy a technologie. Účelem je především posilovat vztah ke krajině a nenásilně motivovat k volbě povolání a rozšiřování znalostí o zemědělském hospodářství a lesnictví. Formou vhodného představení by měl být film Zemědělství a lesnictví - život Vysočiny . Bližší informace jsou uvedeny v materiálu
RK-19-2014-39, př. 1
Návrh řešení Finanční prostředky na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu budou použity z rozpočtu Kraje Vysočina, dále finanční příspěvek ústně přislíbila Česká televize a Ministerstvo zemědělství ČR. OŽPZ navrhuje k úhradě výdajů použít finanční prostředky kapitoly Zemědělství, § 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj, položka 5169 Nákup ostatních služeb ve výši 100 000 Kč a kapitoly Životní prostředí, § 3799 Ostatní ekologické záležitosti, položka 5166 Konzultační, poradenské a právní služby ve výši 100 000 Kč. Dále navrhujeme kapitolu Zemědělství, § 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj posílit o částku 500 000 Kč za použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje. K dofinancování filmu budou tedy úhrnem všechny zmíněné finanční prostředky (200 000 Kč a 500 000 Kč) připraveny na kapitole Zemědělství, § 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj. Po obdržení příspěvků od České televize a Ministerstva zemědělství ČR budou finanční prostředky v plné výši zapojeny do rozpočtu kraje.
StanoviskaOdbor sekretariátu hejtmana souhlasí s navrhovaným řešením.
Ekonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 26. 5. 2014 činí 32 328 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o pořízení filmu Zemědělství a lesnictví - život Vysočiny ;
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Životní prostředí, § 3799 Ostatní ekologické záležitosti o částku 100 000 Kč na pořízení filmu Zemědělství a lesnictví - život Vysočiny ;
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 500 000 Kč na pořízení filmu Zemědělství a lesnictví - život Vysočiny ;
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zemědělství a § 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj spočívající ve snížení běžných výdajů o částku 100 000 Kč při současném zvýšení kapitálových výdajů o částku 100 000 Kč na pořízení filmu Zemědělství a lesnictví - život Vysočiny .
Odpovědnost OŽPZ, OSH
Termín 31. 3. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz