Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2014-29

RK-19-2014-29.doc  RK-19-2014-29pr01.pdf  RK-19-2014-29pr02.pdf  RK-19-2014-29pr03.pdf  RK-19-2014-29pr04.pdf
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-19-2014-29
NázevFond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2014 - schválení navržených podpor
Zpracoval K. Jiráková
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje na svém zasedání č. 1 dne 4. 2. 2014 vyhlásilo usnesením č. 0065/01/2014/ZK grantový program na podporu rozvoje ICT v Kraji Vysočina Informační a komunikační technologie 2014 . Celkový objem finančních prostředků grantového programu činil 2 300 000 Kč. Do tohoto grantového programu bylo zasláno celkem 117 podání. Řídící výbor na svém I. zasedání v pondělí 3. 5. 2014 a II. zasedání v pondělí 19. 5. 2014 navrhl podpořit 60 projektů v celkové výši 2 272 780 Kč.
Návrh řešení Odbor informatiky na základě rozhodnutí řídícího výboru tohoto grantového programu navrhuje radě kraje schválit žádosti dle RK-19-2014-29, př. 1 a zamítnout žádosti dle
RK-19-2014-29, př. 2. Dále navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit žádosti dle RK-19-2014-29, př. 3 a zamítnout žádosti dle RK-19-2014-29, př. 4.
StanoviskaŽádosti byly zaevidovány v systému eDotace - ID FV00870.0001 až FV00870.0109.
Další stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* poskytnout dotace v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2014 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-19-2014-29, př. 1;
* neposkytnout dotace v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2014 žadatelům na projekt dle materiálu RK-19-2014-29, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* poskytnout dotace v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2014 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-19-2014-29, př. 3;
* neposkytnout dotace v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2014 žadatelům na projekt dle materiálu RK-19-2014-29, př. 4.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín 30. 6. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz