Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2014-12

RK-19-2014-12.doc  RK-19-2014-12pr01.doc  RK-19-2014-12pr02.doc
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-19-2014-12
NázevProjektový záměr příspěvkové organizace Střední škola stavební Jihlava
Zpracoval T. Doleželová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší rozhodnutí rady kraje o projektovém záměru příspěvkové organizace.
V souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací přijatými usnesením rady kraje č. 1222/24/2011/RK ze dne 19. 7. 2011 žádá krajská příspěvková organizace Střední škola stavební Jihlava o souhlas s projektovým záměrem, který je popsán v materiálu RK-19-2014-12, př. 1.
Návrh řešení Na základě předložených informací OŠMS nemá námitek k realizaci projektového záměru a doporučuje radě kraje udělit souhlas s jeho realizací. Podrobnější vyjádření OŠMS je v materiálu RK-19-2014-12, př. 2.
StanoviskaGrémium ředitele:
Grémium ředitele souhlasí s projektovými záměry.
Odbor ekonomický:
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení, realizace projektu nebude znamenat žádné finanční nároky na rozpočet kraje.
Odbor regionálního rozvoje:
PO realizuje/realizovala z OP VK projekty: Získejme a podporujme žáky v technických oborech, Inovace výuky řemeslných oborů na SŠ stavební Jihlava, SŠS Jihlava - šablony; je/byla partnerem projektů: Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost, Nové formy výuky ve školách kraje Vysočina, Technická Vysočina - partnerská síť vzdělávání dospělých, Efektivní využití interaktivní tabule ve výuce na ZŠ a SŠ a Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce. S ohledem na obsah projektové fiše existuje riziko možné dvojího financování projektových aktivit z OP VK;
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední školy stavební Jihlava Spolupráce škol a firem a žákovské minipodniky dle materiálu RK-19-2014-12, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 30. 6. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz