Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2014-38

RK-14-2014-38.doc  RK-14-2014-38pr01.pdf  RK-14-2014-38pr02.pdf  RK-14-2014-38pr03.pdf
Číslo materiálu38
Číslo jednacíRK-14-2014-38
NázevFond Vysočiny - Sportujeme 2014 - schválení navržených podpor
Zpracoval M. Kastner, K. Němcová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje na svém zasedání č. 1/2014 dne 4. 2. 2014 usnesením č. 0068/01/2014/ZK vyhlásilo grantový program na podporu dlouhodobých sportovních a tělovýchovných aktivit Sportujeme 2014. Celkový objem finančních prostředků grantového programu Sportujeme 2014 je 1 800 000 Kč. Do tohoto grantového programu bylo podáno celkem 69 žádostí, z toho 8 žádostí bylo navrženo řídícím výborem na vyřazení z důvodu formálního nesouladu a 61 žádostí bylo členy řídícího výboru hodnoceno.
Návrh řešení OŠMS předkládá orgánům kraje návrh řídícího výboru na poskytnutí dotace v rámci grantového programu Sportujeme 2014 celkem 36 subjektům v celkové výši 1 796 226 Kč. Podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace do výše 200 000 Kč přísluší rozhodovat radě kraje. V případě subjektů podle materiálu RK-14-2014-38, př. 3 o poskytnutí dotace přísluší rozhodnout zastupitelstvu kraje podle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (z důvodu překročení hranice 200 000 Kč v roce 2014).
Subjektům uvedeným v materiálu RK-14-2014-38, př. 2 řídící výbor navrhuje dotaci neposkytnout, protože zaslané projekty nedosáhly dostatečné bodové ohodnocení a na základě hlasování řídícího výboru byly vyřazeny; další žádosti byly řídícím výborem vyřazeny z důvodu formálního nesouladu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2014-38, př. 1;
* neposkytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2014-38, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu
RK-14-2014-38, př. 3.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz