Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2014-35

RK-14-2014-35.doc
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-14-2014-35
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední škola technická Jihlava
Zpracoval H. Hošková
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv
a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina a Metodickým pokynem, kterým se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, podala příspěvková organizace Střední technická škola (dále jen škola ) návrh na vyřazení nepotřebného majetku.

Dne 4. 3. 2014 rozhodl písemně ředitel školy o nepotřebném hmotném majetku.
Jedná se o:
* brusku hrotovou poloautomatickou BHU 25, inv. č. 00067, pořizovací cena 166 765 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
* Software Cadkey 99R2, inv. č. 9548, pořizovací cena 104 700 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
Brusku organizace získala převodem od výrobního podniku Jihlavan. V roce 1978 byla provedena generální oprava. Nyní je již více jak 10 let nepoužívaná a pro výuku nepotřebná. Vodící plochy brusky jsou zkorodované a není ověřena funkčnost elektroinstalace. Vzhledem k celkovému stavu a stáří je oprava nerentabilní. Od 6. 3. 2014 byla nabídnuta na webových stránkách Kraje Vysočina. O brusku neměla zájem žádná organizace zřizovaná Krajem Vysočina. Projevil o ni zájem soukromý subjekt, který po zjištění technického stavu stroje
od záměru koupi odstoupil. Škola navrhuje brusku zlikvidovat sešrotováním u odborné firmy.
Program Software Cadkey 99R2 byl pořízen v roce 2000. Je zastaralý, nekompatibilní s používanými programy pro CNC stroje. Pro další výuku je nepoužitelný. Vzhledem k charakteru majetku nebyl nabídnut na webových stránkách Kraje Vysočina. Škola navrhuje program odinstalovat a zlikvidovat instalační nosiče.
Návrh řešení OŠMS navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu školy.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením brusky hrotové poloautomatické BHU 25, inv. č. 00067 a programu Software Cadkey 99R2, inv. č. 9548, z majetku kraje způsobem navrženým Střední školou technickou Jihlava dle materiálu RK-14-2014-35.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy technické Jihlava.
Termín 30. 6. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz