Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2014-30

RK-14-2014-30.doc  RK-14-2014-30pr01.pdf
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-14-2014-30
NázevDary a příspěvek pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Plotová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuZdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, (dále také ZZS ) požádala o souhlas s přijetím:
a) peněžních darů určených na pořízení přístroje na nepřímou srdeční masáž:
- 60 000 Kč od firmy DEL a.s.,
- 20 000 Kč od společnosti BIONA JERSÍN, s.r.o.,
- 20 000 Kč od obce Ondřejov,
- 11 000 Kč od městyse Nová Cerekev,
- 8 000 Kč od obce Nové Dvory
- 7 000 Kč od městyse Božejov,
- 6 000 Kč od obce Rynárec,
- 3 000 Kč od obce Ústrašín,
- 2 000 Kč od soukromé podnikající osoby Roman Straka (barvy),
- 2 000 Kč od obce Libkova Voda,
- 1 400 Kč od obce Mezná,
b) příspěvku 100 000 Kč od města Žďár nad Sázavou na pořízení přístroje na nepřímou srdeční masáž,
c) věcných darů
- 1 přístroj na nepřímou srdeční masáž LUCAS 2 od Svazku obcí Habersko v hodnotě 368.445,- Kč,
- 300 ks plyšových hraček Kryštůfek - záchranář 300 Ks v hodnotě 75 600 Kč od společnosti Kapitol pojišťovací a finanční poradenství, a.s. Účelem tohoto daru je uklidnění a zlepšení psychického stavu dětí, které bude ZZS ošetřovat nebo převážet k lékařskému ošetření.
ZZS oslovuje představitele měst a obcí, kterým vysvětluje potřebnost přístroje na nepřímou srdeční masáž, na který prostředky opatřuje. Přístroj pro nepřímou srdeční masáž provádí vytrvalou, kvalitní masáž bez prodlev či přerušení, s parametry, které odpovídají příslušným směrnicím. Podporuje krevní oběh, čímž usnadňuje dodávku kyslíku do životně důležitých orgánů, například do srdce a mozku. Systém zefektivňuje organizaci záchranné akce a zastane práci jednoho člena týmu, který je tak schopen soustředit se na další životně důležité úkony. Systém byl navržen pro intuitivní použití a snadnou aplikaci a není v povinné výbavě sanitního vozidla.
ZZS je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 oprávněna k přijetí věcného nebo peněžního účelového daru pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. ZZS proto požádala zřizovatele o udělení souhlasu s uzavřením výše uvedených darů.
Návrh darovacích smluv a smlouvy o příspěvku je obsažen v materiálu RK-14-2014-30, př. 1.
Návrh řešení Dary jsou určeny k využití v činnosti ZZS. Pořízení přístroje pro nepřímou srdeční masáž je součástí investičního plánu ZZS. Odbor zdravotnictví proto doporučuje radě kraje udělit souhlas s uzavřením smluv dle materiálu RK-14-2014-30, př. 1.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smluv je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-14-2014-30, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Termín 31. 5. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz