Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2014-29

RK-14-2014-29.doc  RK-14-2014-29pr01.pdf  RK-14-2014-29pr02.doc
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-14-2014-29
NázevPeněžní dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Plotová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Třebíč, příspěvková organizace, dále také nemocnice , obdržela nabídku peněžního daru ve výši 50 000 Kč od Nadačního fondu dětského a novorozeneckého oddělení nemocnice v Třebíči určeného na nákup dvou kusů klimatizačních jednotek na dětské oddělení. Žádost o souhlas s přijetím daru je obsažena v materiálu RK-14-2014-29, př. 1, návrh darovací smlouvy je obsažen v materiálu RK-14-2014-29, př. 2.
Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 k přijetí peněžního účelového daru oprávněna pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o udělení předchozího souhlasu.
Návrh řešení Dar je určen k využití ve prospěch hlavní činnosti nemocnice (zlepšení prostředí na dětském oddělení nemocnice). Odbor zdravotnictví proto doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-14-2014-29, př. 2.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-14-2014-29, př. 2.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 31. 5. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz