Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2014-23

RK-14-2014-23.doc  RK-14-2014-23pr01.doc  RK-14-2014-23pr02.doc  RK-14-2014-23pr03.doc  RK-14-2014-23pr04.doc  RK-14-2014-23pr05.doc
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-14-2014-23
NázevVyhlášení výběrových řízení na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací poskytující sociální služby - III. etapa
Zpracoval J. Kumpa, J. Dočkalová
Předkládá V. Švarcová, I. Hanáková Kosourová
Počet příloh
Popis problémuRada Kraje Vysočina rozhodla a uložila Odboru sociálních věcí a Oddělení řízení lidských zdrojů Krajského úřadu Kraje Vysočina svým usnesením č. 2109/38/2013/RK realizovat a zajistit výběrová řízení na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací poskytující sociální služby. V rámci třetí etapy předkládáme vyhlášení výběrových řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele těchto příspěvkových organizací:
* Domov ve Věži, příspěvková organizace,
* Ústav sociální péče Křižanov, příspěvková organizace,
* Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace,
* Domov bez zámku, příspěvková organizace.
Návrh řešení Dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů rada kraje vykonává zakladatelské a zřizovatelské funkce ve vztahu k právnickým osobám, organizačním složkám, které byly zřízeny nebo založeny krajem nebo které byly na kraj převedeny zvláštním zákonem, včetně jmenování a odvolávání jejich ředitelek/ředitelů a stanovení jejich platu a odměn. Doporučujeme radě kraje vyhlásit výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele:
* Domova ve Věži, příspěvkové organizace,
* Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace,
* Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace,
* Domova bez zámku, příspěvková organizace.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
vyhlašuje
* výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele Domova ve Věži, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-14-2014-23, př. 1;
* výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-14-2014-23, př. 2;
* výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace, dle materiálu
RK-14-2014-23, př. 3;
* výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele Domova bez zámku, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-14-2014-23, př. 4;
schvaluje
složení výběrové komise pro výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele Domova ve Věži, příspěvkové organizace, Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvková organizace, Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace a Domova bez zámku, příspěvková organizace, dle materiálu RK-14-2014-23, př. 5.
Odpovědnost OSV, OddŘLZ
Termín 31. 8. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz