Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2014-07

RK-14-2014-07.doc  RK-14-2014-07pr01.doc  RK-14-2014-07pr02.pdf
Číslo materiálu07
Číslo jednacíRK-14-2014-07
NázevPředání pozemků v k.ú. Panské Dubenky do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení dodatku Zřizovací listiny KSÚSV.
Kraj Vysočina byl investorem stavby II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-009. Stavba byla zkolaudována a v současné době jsou pozemky tvořící trvalý zábor stavby v k.ú. a obci Panské Dubenky vedené na majetkovém účtu Kraje Vysočina.
Návrh řešení Pozemky je třeba převést z majetkového účtu kraje a předat je do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Stavba II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-009 byla do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace předána na základě předávacího protokolu. Odbor majetkový navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým se v souvislosti se stavbou II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-009 nabyté pozemky v rozsahu dle materiálu
RK-14-2014-07, př.1 předají do hospodaření příspěvkové organizace.
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s navrženým usnesením.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-14-2014-07, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 13. 5. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz