Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-96

RK-40-2013-96.doc
Číslo materiálu96
Číslo jednacíRK-40-2013-96
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku - Gymnázium Pacov
Zpracoval H. Procházková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv
a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina a Metodickým pokynem, kterým se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, podalo Gymnázium Pacov návrh na vyřazení nepotřebného majetku.

Dne 27. 11. 2013 rozhodl písemně ředitel školy o nepotřebnosti majetku:
* Server 200 MHz, 16 MB RAM, bez disků, inventární číslo IVT C 15,
rok výroby 1997, pořizovací cena 201 758 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
Server je technologicky zastaralý a v současnosti již nepoužitelný.
* Kopírka analogová A3, inventární číslo DDHM CR 6, rok výroby 1997, pořizovací cena 110 922 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
Kopírka má špatný válec, je zničená dlouholetým provozem, oprava by byla nerentabilní.
Dle posouzení odborné firmy Elektro v. d. Pacov je majetek již nepoužitelný.
Výše uvedený majetek byl nabídnut po dobu 14 dnů na www stránkách Kraje Vysočina, zájem neprojevila žádná organizace zřizovaná Krajem Vysočina ani jiný zájemce. Škola navrhuje vyřazení majetku ekologickou likvidací odbornou firmou.
Návrh řešení OŠMS navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu školy.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
* s vyřazením Serveru 200 MHz, 16 MB RAM, bez disků, inventární číslo IVT C 15, rok pořízení 1997, pořizovací cena 201 758 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
* s vyřazením Kopírky analogové A3, inventární číslo DDHM CR 6, rok pořízení 1997, pořizovací cena 110 922 Kč, zůstatková cena 0 Kč
z majetku kraje způsobem navrženým Gymnáziem Pacov dle materiálu RK-40-2013-96.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Pacov
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz