Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-91

RK-40-2013-91.doc  RK-40-2013-91pr01.doc
Číslo materiálu91
Číslo jednacíRK-40-2013-91
NázevPotvrzení na vedoucím pracovním místě ředitele Gymnázia Havlíčkův Brod
Zpracoval J. Dočkalová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 1990/40/2011/RK ze dne 6. 12. 2011 jmenovala rada kraje na vedoucí pracovní místo ředitele Gymnázia Havlíčkův Brod PhDr. Hynka Bouchala, Ph.D., a to na dobu určitou od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013.
Vzhledem k tomu, že na vedoucí pracovní místo ředitele Gymnázia Havlíčkův Brod nebyl v průběhu posledních 6 měsíců pracovního poměru ředitele školy (nejpozději však 3 měsíce před jeho skončením) vyhlášen konkurs, prodlužuje se podle § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, doba trvání pracovního poměru na vedoucím pracovním místě ředitele o dalších 6 let.
Podle výkladu MŠMT č. j. MSMT-2119/2012-20 ze dne 27. 1. 2012 je vhodné, aby zřizovatel vydal řediteli potvrzení o tom, že byly splněny podmínky automatického prodloužení funkčního období .
Návrh řešení OŠMS doporučuje radě kraje postupovat podle uvedeného právního výkladu MŠMT a vydat řediteli Gymnázia Havlíčkův Brod PhDr. Hynku Bouchalovi, Ph.D. potvrzení na vedoucím pracovním místě ředitele podle materiálu RK-40-2013-91, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
potvrzuje
podle § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, PhDr. Hynka Bouchala, Ph.D. na vedoucím pracovním místě ředitele Gymnázia Havlíčkův Brod na dobu určitou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2019 podle materiálu RK-40-2013-91, př. 1.
Odpovědnost OŠMS, OddŘLZ
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz