Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-48

RK-38-2013-48.doc  RK-38-2013-48pr01.pdf  RK-38-2013-48pr02.doc  RK-38-2013-48pr03.pdf
Číslo materiálu48
Číslo jednacíRK-38-2013-48
NázevFOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o prodloužení realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny - grantový program Rozvoj podnikatelů 2012.
Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00285.0103 musí pan František Trojan, s místem podnikání Baliny 11, 594 01 Velké Meziříčí, IČO: 42648785 (dále jen příjemce) dokončit projekt Nákup vrtacího stroje do 30. 11. 2013 s vyúčtováním do 31. 12. 2013. Dne
8. 11. 2013 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) žádost příjemce o prodloužení realizace projektu do 28. 2. 2014. Žádost příjemce je obsahem materiálu RK-38-2013-48, př. 1. Znění Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00285.0103 je obsahem materiálu RK-38-2013-48, př. 3.
Návrh řešení Žádost o prodloužení realizace projektu byla podána řádně a včas. Její odůvodnění se jeví jako relevantní. ORR proto navrhuje radě kraje žádosti vyhovět a rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00285.0103 dle materiálu
RK-38-2013-48, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00285.0103 dle materiálu
RK-38-2013-48, př. 2.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje
Termín 13. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz