Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-04

RK-37-2013-04.doc
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-37-2013-04
NázevZměna usnesení 1219/25/2013/RK
Zpracoval H. Brázdilová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuUsnesením 1219/25/2013/RK ze dne 16. 7. 2013 bylo mimo jiné rozhodnuto uzavřít dle pořadového čísla 6 materiálu RK-25-2013-13, př. 2 smlouvu o zřízení věcného břemene s oprávněným z věcného břemene JMP Net, s.r.o., na akci Plynovodní přípojka č. 2101623-Bohušice . Výše úplaty za zřízení věcného břemene byla vypočtena dle ceníku úhrad za zřízení věcného břemene na majetku Kraje Vysočina ve výši 15 000 Kč bez DPH. Oprávněný z věcného břemene požádal o změnu výpočtu výše úhrady z důvodu chybného vyplnění způsobu dotčení krajského pozemku plynovodní přípojkou v původní žádosti - ve skutečnosti nebylo dotčeno silniční těleso. Dle ceníku a skutečného zásahu do krajského pozemku byla přepočtena výše úhrady za zřízení věcného břemene na částku 500 Kč bez DPH. Dále, vzhledem k tomu, že od 1. 11. 2013 došlo k fúzi společnosti JMP Net, s.r.o. a společnosti RWE GasNet, s.r.o. musí být změněn i oprávněný z věcného břemene na společnost RWE GasNet, s.r.o.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje změnit usnesení 1219/25/2013/RK ze dne 16. 7. 2013 tak, že u pořadového čísla 6 materiálu RK-25-2013-13, př. 2 bude změněn oprávněný z věcného břemene z JMP Net, s.r.o. na RWE GasNet, s.r.o. a výše úhrady z 15 000 Kč na 500 Kč bez DPH.
StanoviskaKe skutečnému způsobu dotčení krajského pozemku plynovodní přípojkou bylo vyžádáno stanovisko Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, která má krajské pozemky svěřeny do správy. Dle tohoto stanoviska nebylo do silničního tělesa zasaženo.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 1219/25/2013/RK ze dne 16. 7. 2013 tak, že v materiálu RK-25-2013-13, př. 2 se u žádosti o zřízení věcného břemene pod pořadovým číslem 6 oprávněný z věcného břemene z JMP Net, s. r .o. mění na RWE GasNet, s. r. o. a výše úhrady se mění z 15 000 Kč bez DPH na 500 Kč bez DPH.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 1. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz