Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2013-30

RK-33-2013-30.doc  RK-33-2013-30pr01.pdf  RK-33-2013-30pr02.doc  RK-33-2013-30pr03.pdf
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-33-2013-30
NázevFOND VYSOČINY - žádost o změnu projektu
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o částečnou změnu obsahu projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny - grantový program Rozvoj podnikatelů 2012.
Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00285.0166 má pan Miloslav Mandát, s místem podnikání Dešov 89, 675 33 Dešov, IČO: 62129449 (dále jen ,,Příjemce ) realizovat nákup výrobních technologií pro truhlářskou výrobu v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00285.0166. Dne 4. 10. 2013 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) písemnou žádost Příjemce o změnu typu a rozsahu pořizovaného vybavení. Žádost Příjemce je obsahem materiálu RK-33-2013-30, př. 1. Znění Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00285.0166 je obsahem materiálu
RK-33-2013-30, př. 3.
Návrh řešení Žádost o změnu projektu byla podána řádně a včas. Požadovaná změna typu a rozsahu pořizovaného vybavení nemá vliv na bodování a přiznání podpory předmětnému projektu. ORR proto navrhuje radě kraje žádosti Příjemce vyhovět a rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00285.0166 dle materiálu RK-33-2013-30, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00285.0166 dle materiálu
RK-33-2013-30, př. 2.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz