Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2013-15

RK-29-2013-15.doc  RK-29-2013-15pr01.doc  RK-29-2013-15pr02.doc  RK-29-2013-15pr03.doc
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-29-2013-15
NázevDotace pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Plotová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuZdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, (dále také ZZS ), obdržela návrh:
- smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši 38 880 Kč od města Počátky, smlouva je obsažena v materiálu RK-29-2013-15, př. 1,
- smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 25 000 Kč od města Pacov, smlouva je obsažena v materiálu RK-29-2013-15, př. 2,
- smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši 1 500 Kč, od obce Polesí, smlouva je obsažena v materiálu RK-29-2013-15, př. 3,
Výše uvedené prostředky jsou určeny na pořízení přístroje na nepřímou srdeční masáž.
ZZS postupně vybavuje přístroji na nepřímou srdeční masáž jednotlivá sanitní vozidla. Přístroj zefektivňuje organizaci záchranné akce a zastane práci jednoho člena týmu, který je tak schopen soustředit se na další životně důležité úkony. Cena jednoho přístroje činí přibližně 315 000 Kč a nepatří do povinné výbavy sanitního vozidla.
ZZS je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 oprávněna k přijetí peněžního účelového daru pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. ZZS proto požádala zřizovatele o udělení souhlasu s uzavřením výše uvedených smluv.
Návrh řešení Dary jsou určeny k využití v činnosti ZZS. Pořízení přístroje pro nepřímou srdeční masáž je součástí investičního plánu ZZS. Odbor zdravotnictví proto doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením darovacích smluv dle materiálu RK-29-2013-15, př. 1,
RK-29-2013-15, př. 2 a RK-29-2013-15, př. 3.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smluv je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-29-2013-15, př. 1, RK-29-2013-15, př. 2 a RK-29-2013-15, př. 3.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Termín 30. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz