Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2013-51

RK-27-2013-51.doc  RK-27-2013-51pr01.pdf  RK-27-2013-51pr02.xls  RK-27-2013-51pr03.doc
Číslo materiálu51
Číslo jednacíRK-27-2013-51
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na festival Jakub Pustina a jeho hosté
Zpracoval Z. Čech
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problémuObčanské sdružení Opera mladých - Jakub Pustina, zastoupené panem Jakubem Pustinou se obrátilo na Kraj Vysočina s žádostí o podporu jimi pořádaného operního festivalu s názvem Jakub Pustina a jeho hosté. Jedná se o 8. ročník festivalu s operní tématikou, kdy v období od 6. do 23. září 2013 proběhne celkem 7 koncertů v různých městech Kraje Vysočina (Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Chotěboř, Havlíčkův Brod, Polná Nové Veselí, Nové Město na Moravě). Bližší informace o akci jsou obsahem materiálu
RK-27-2013-51, př. 1.
Návrh řešení Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a podrobil ji vyhodnocení dle kritérií obsažených ve vyhodnocovací tabulce (viz materiál RK-27-2013-51, př. 2) a navrhuje radě kraje poskytnout občanskému sdružení Opera mladých - Jakub Pustina, Mělkovice 2441, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 22825703 dotaci ve výši 40 000 Kč na krytí nákladů souvisejících s pořádáním festivalu Jakub Pustina a jeho hosté.
StanoviskaV souvislosti s žádostí o finanční podporu si sekretariát hejtmana vyžádal hodnocení této akce odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu, M. Kružíkovou, členkou Rady Kraje Vysočina viz materiál RK-27-2013-51, př. 2.
Ekonomický odbor Aktuální stav rezervy na kapitole Zastupitelstvo kraje, na položce Kulturní, sportovní a společenské akce podporované krajem je 114 660 Kč
Odbor informatiky: Dar byl zaevidován v systému eDotace - ID O000530.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 40 000 Kč občanskému sdružení Opera Mladých - Jakub Pustina, se sídlem: Mělkovice 2441, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 22825703, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním festivalu Jakub Pustina a jeho hosté dle materiálu RK-27-2013-51, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 40 000 Kč při současném zvýšení § 3312 Hudební činnost o částku 40 000 Kč dle materiálu RK-27-2013-51.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 31. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz