Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-49

RK-26-2013-49.doc  RK-26-2013-49pr01.pdf  RK-26-2013-49pr02.pdf  RK-26-2013-49pr03.pdf  RK-26-2013-49pr04.pdf  RK-26-2013-49pr05.pdf  RK-26-2013-49pr06.pdf  RK-26-2013-49pr07.pdf  RK-26-2013-49pr08.pdf  RK-26-2013-49pr09.pdf  RK-26-2013-49pr10.pdf
Číslo materiálu49
Číslo jednacíRK-26-2013-49
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Ostatní finanční operace a kapitola Evropské projekty - vratky dotací z příjmů projektů
Zpracoval M. Kremláčková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuTento materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu nutnosti vrácení části dotací, které Kraj Vysočina obdržel od Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na projekty:
* II/347 Světlá n. S. - D1, 1. stavba (reg. č. CZ.1.11/1.1.00/02.01114),
* II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje (reg. č. CZ.1.11/1.1.00/15.01188),
* II/399 Stropešín - most ev. č. 399-002 (reg. č. CZ.1.11/1.1.00/02.00866),
* II/405 Příseka - Brtnice (reg. č. CZ.1.11/1.1.00/02.00876),
* Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice (reg. č. CZ.1.11/1.1.00/02.00880),
* II/351 od II/602 - Třebíč (reg. č. CZ.1.11/1.1.00/02.00898),
* II/151, III/15113 od I/38-Budeč+Štěpkov-Budkov (reg. č. CZ.1.11/1.1.00/02.00906),
* II/152 Jaroměřice - Hrotovice (reg. č. CZ.1.11/1.1.00/02.00912),
* II/405 Brtnice - Zašovice (reg. č. CZ.1.11/1.1.00/01.00014),
* II/360 Štěpánovice - Vacenovice (reg. č. CZ.1.11/1.1.00/02.00887),
dále jen Projekty .

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (dále jen ÚRR JV ) obdržel od příjemce, Kraje Vysočina, monitorovací zprávy o udržitelnosti Projektů a kromě jiného proběhla i kontrola vykázaných jiných peněžních příjmů Projektů. V souvislosti s vykázanými příjmy je třeba vrátit odpovídající část dotace na projekt:
* II/347 Světlá n. S. - D1, 1. stavba (reg. č. CZ.1.11/1.1.00/02.01114) ve výši 247 869,93 Kč (dle materiálu RK-26-2013, př. 1),
* II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje (reg. č. CZ.1.11/1.1.00/15.01188) ve výši 461 531,47 Kč (dle materiálu RK-26-2013, př. 2),
* II/399 Stropešín - most ev. č. 399-002 (reg. č. CZ.1.11/1.1.00/02.00866) ve výši 27 037,74 Kč (dle materiálu RK-26-2013, př. 3),
* II/405 Příseka - Brtnice (reg. č. CZ.1.11/1.1.00/02.00876) ve výši 212 038,03 Kč (dle materiálu RK-26-2013, př. 4),
* Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice (reg. č. CZ.1.11/1.1.00/02.00880) ve výši 7 770,00 Kč (dle materiálu RK-26-2013, př. 5),
* II/351 od II/602 - Třebíč (reg. č. CZ.1.11/1.1.00/02.00898) ve výši 118 525,80 Kč (dle materiálu RK-26-2013, př. 6),
* II/151, III/15113 od I/38-Budeč+Štěpkov-Budkov (reg. č. CZ.1.11/1.1.00/02.00906) ve výši 3 642,19 Kč (dle materiálu RK-26-2013, př. 7),
* II/152 Jaroměřice - Hrotovice (reg. č. CZ.1.11/1.1.00/02.00912) ve výši 37 184,99 Kč (dle materiálu RK-26-2013, př. 8),
* II/405 Brtnice - Zašovice (reg. č. CZ.1.11/1.1.00/01.00014) ve výši 205 627,49 Kč (dle materiálu RK-26-2013, př. 9),
* II/360 Štěpánovice - Vacenovice (reg. č. CZ.1.11/1.1.00/02.00887) ve výši 83 249,99 Kč (dle materiálu RK-26-2013, př. 10).

Celkem je třeba vrátit do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod částku v celkové výši 1 404 477,63 Kč.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí odvody v celkové výši 1 404 477,63 Kč dle Výzev k úhradě vratky dotace ÚRR JV dle materiálů RK-26-2013-49, př. 1, RK-26-2013-49 př. 2 a RK-26-2013-49, př. 3, RK-26-2013-49, př. 4, RK-26-2013-49 př. 5, RK-26-2013-49, př. 6, RK-26-2013-49 př. 7, RK-26-2013-49, př. 8, RK-26-2013-49 př. 9 a RK-26-2013-49, př. 10, a schválit rozpočtové opatření na krytí stanovených vratek částí dotací.
StanoviskaEkonomický odbor:
Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 7. 8. 2013 činí 30 779 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
vratku částí dotací v celkové výši 1 404 477,63 Kč dle Výzev k úhradě vratky dotace ÚRR JV dle materiálů RK-26-2013-49, př. 1, RK-26-2013-49 př. 2 a RK-26-2013-49, př. 3,
RK-26-2013-49, př. 4, RK-26-2013-49 př. 5, RK-26-2013-49, př. 6, RK-26-2013-49 př. 7,
RK-26-2013-49, př. 8, RK-26-2013-49 př. 9 a RK-26-2013-49, př. 10, do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod;
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, o částku 647 930 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 647 930 Kč určenou na úhradu vratky peněžních prostředků do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle Výzev k úhradě vratky dotace ÚRR JV dle materiálů RK-26-2013-49 př. 2,
RK-26-2013-49, př. 3, RK-26-2013-49, př. 6, RK-26-2013-49 př. 7 a RK-26-2013-49, př. 8;
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektů II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba, II/405 Příseka - Brtnice, Přeložka silnice II/152 Jihlava - Heroltice, II/405 Brtnice - Zašovice a II/360 Štěpánovice - Vacenovice související s odvodem vratky části dotace ve výši 756 555,44 Kč dle Výzev k úhradě vratky dotace ÚRR JV dle materiálů RK-26-2013-49, př. 1, RK-26-2013, př. 4, RK-26-2013, př. 5,
RK-26-2013-49, př. 9 a RK-26-2013, př. 10.
Odpovědnost ODSH, OE
Termín 31. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz