Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-42

RK-26-2013-42.doc  RK-26-2013-42pr01.doc
Číslo materiálu42
Číslo jednacíRK-26-2013-42
NázevSmlouva o výpůjčce - vypořádání majetku MPSV
Zpracoval T. Mrázková
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina uzavřel dne 10. 9. 2008 Smlouvu o přenechání majetku do užívání s Českou republikou - Ministerstvem práce a sociálních věcí, kterou byla kraji poskytnuta výpočetní technika pro podporu výkonu činnosti v přenesené působnosti státu v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva byla uzavřena na dobu 5 let a nyní přišlo MPSV s nabídkou na uzavření Smlouvy o výpůjčce, na jejímž základě by Kraj mohl uvedený majetek používat až do konce roku 2013.
O tom, jak se bude vše řešit po 1. 1. 2014, není ještě na MPSV rozhodnuto.
Návrh řešení Odbor informatiky doporučuje radě kraje rozhodnout o uzavření Smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-26-2013-42, př. 1.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-26-2013-42, př. 1.
Odpovědnost OI
Termín 10. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz