Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-32

RK-26-2013-32.doc  RK-26-2013-32pr01.pdf
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-26-2013-32
NázevNabytí pozemku v k. ú. a obci Horní Cerekev
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o nabytí pozemku zastavěného silnicí II/639.
Kraj Vysočina je vlastníkem silnic II. a III. tříd. Z vlastnictví České republiky převzal kraj silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy, které postupně řeší. Odbor majetkový zjistil, že pozemek par. č. 2600/7 v k. ú. a obci Horní Cerekev, který je ve vlastnictví města Horní Cerekev, je zastavěný silnicí II/639, která je ve vlastnictví Kraje Vysočina. Převodem tohoto pozemku z vlastnictví města Horní Cerekev do vlastnictví Kraje Vysočina bude vlastník silnice II/639 i vlastníkem pozemku zastavěného touto silnicí.
Návrh řešení OM navrhuje zahájit jednání o majetkoprávním vypořádání pozemku par. č. 2600/7 v k. ú. a obci Horní Cerekev s městem Horní Cerekev s tím, že kraj bude žádat, aby tento pozemek město Horní Cerekev převedlo darem ze svého vlastnictví do vlastnictví Kraje Vysočina. Dojde tak k majetkoprávnímu vypořádání pozemku zastavěného silnicí II/639 v k. ú. a obci Horní Cerekev.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Pelhřimov souhlasí s převodem pozemku. ODSH s uvedeným převodem také souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zahájit jednání s městem Horní Cerekev o majetkoprávním vypořádání pozemku par. č. 2600/7 v k. ú. a obci Horní Cerekev z vlastnictví města Horní Cerekev do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz