Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-17

RK-26-2013-17.doc  RK-26-2013-17pr01.doc  RK-26-2013-17pr02.pdf
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-26-2013-17
NázevSmlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření smlouvy mezi příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina a Krajem Vysočina.
Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378
- smlouva o bezúplatném užívání nemovitosti dle materiálu RK-26-2013-17 př. 1 na užívání nově zrekonstruované části budovy č.p. 626 na ul. Komenského v Ledči nad Sázavou.
Kraj Vysočina uzavřel Smlouvu o výpůjčce s Městem Ledeč nad Sázavou (viz materiál
RK-26-2013-17 př. 2) na bezúplatné užívání části budovy č.p. 626 na ul. Komenského v Ledči nad Sázavou včetně pozemku par. č. st. 44/2 v obci a k.ú. Ledeč nad Sázavou. Dle podmínek smlouvy o výpůjčce provedl Kraj Vysočina svým jménem a na svůj účet v roce 2012 - 2013 rekonstrukci předmětu výpůjčky tj. části budovy č.p. 626. Rekonstrukce je stavebně dokončena a v druhé polovině srpna tohoto roku bude vydán kolaudační souhlas. Kraj Vysočina je dle Smlouvy o výpůjčce uzavřené s Městem Ledeč nad Sázavou oprávněn přenechat do bezúplatného užívání zrekonstruované prostory pro zajištění činnosti praktické a speciální základní školy tj. příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina. Smlouva o bezúplatném užívání nemovitosti je navržena na dobu určitou do 31. 12. 2013 s účinností ode dne vydání kolaudačního souhlasu. Dle předpokladu k 1. 1. 2014 převezme zřizovatelské pravomoci k příspěvkové organizaci město Ledeč nad Sázavou.
Návrh řešení Uzavření smlouvy o bezúplatném užívání nemovitosti dle materiálu RK-26-2013-17 př. 1, je v souladu s usnesením rady kraje 1097/23/2012/RK a usnesením zastupitelstva kraje 0353/04/2012/ZK, kterým byl schválen návrh na řešení prostorových podmínek a záměr převodu vzdělávací činnosti Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 na město Ledeč nad Sázavou za podmínky vytvoření prostorových předpokladů pro vzdělávání žáků Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 v bývalé školní jídelně v ulici Komenského č. p. 626 v Ledči nad Sázavou.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít smlouvu o bezúplatném užívání nemovitosti se Základní školou Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 dle materiálu RK-25-2013-17, př. 1.
StanoviskaOŠMS souhlasí s návrhem postupu dle materiálu RK-26-2013-17.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o bezúplatném užívání nemovitosti mezi Krajem Vysočina na straně vypůjčitele a Základní školou Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 na straně uživatele dle materiálu RK-26-2013-17, př. 1.
Odpovědnost ředitel Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378, odbor majetkový
Termín 15. srpna 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz