Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-125

RK-26-2013-125.doc  RK-26-2013-125pr01.doc
Číslo materiálu125
Číslo jednacíRK-26-2013-125
NázevProjekt Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina - Kvalita 09 - podání závěrečné monitorovací zprávy
Zpracoval D. Marešová, B. Šprynarová, I. Fryšová, S. Lemperová, E. Janoušková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o informace o úpravě prohlášení skutečností uvedených v rámci závěrečné monitorovací zprávy monitorující 5. a 6. monitorovací období (1. 3. 2012 - 20. 2. 2013) projektu Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina - Kvalita 09 (dále jen Kvalita 09 ) po zapracování formálních připomínek řídícího orgánu.
Projekt Kvalita 09, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/42.00004 byl realizován od 1. 3. 2010 Krajem Vysočina v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a dle harmonogramu projektu byl ke dni 20. 2. 2013 ukončen. Dne 31. 7. 2013 byly Kraji Vysočina doručeny formální připomínky k úpravě závěrečné monitorovací zprávy.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené v závěrečné monitorovací zprávě v rámci realizace projektu Kvalita 09 dle materiálu RK-26-2013-125, př. 1, a prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-13-2013-125, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v závěrečné monitorovací zprávě v rámci realizace projektu Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina - Kvalita 09 dle materiálu RK-13-2013-125, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-26-2013-125, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín 2013- 8- 16
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz