Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-120

RK-26-2013-120.doc
Číslo materiálu120
Číslo jednacíRK-26-2013-120
NázevNávrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Zpracoval M Lisová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na provedení rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím účelové dotace od řídícího orgánu, tedy od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT ), na zvláštní účet kraje za účelem zajištění průběžného financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina (dále také GG ), financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále také OP VK ).
V souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace na globální grant byla předložena řídícímu orgánu souhrnná žádost o proplacení výdajů v rámci globálního grantu a vyúčtování poskytnutého předfinancování. V rámci GG byly vyúčtovány výdaje grantových projektů ve výši 6 101 749,40 Kč.
Souhrnná žádost byla schválena a dne 20. 6. 2013 byla připsána na bankovní účet dotace určená na financování GG Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina ve výši 6 101 749,40 Kč.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina (dále jen rada kraje ) schválit rozpočtové opatření vyplývající z přijetí účelové dotace z MŠMT na zvláštní účet kraje č. 4 200 192 826/6800 ve výši 6 101 749,40 Kč. Dotace je kraji poskytnuta za účelem financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina financovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
StanoviskaEkonomický odbor:
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z MŠMT ve výši 6 101 749,40 Kč určené na financování globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG 3.2 OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR ve výši 6 101 749,40 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina.
Odpovědnost ORR, EO
Termín 2013- 8- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz