Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-112

RK-26-2013-112.doc  RK-26-2013-112pr01.doc
Číslo materiálu112
Číslo jednacíRK-26-2013-112
NázevŽádost Energoklastru CTT Vysočina
ZpracovalI. Fryšová, K. Ubr, P. Tlustoš
Předkládá M. Pech, I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o žádost společnosti Energoklastr CTT Vysočina, o.p.s., se sídlem U Mlýna 1075, Slavkov, IČO: 29201055 (dále jen Energoklastru CTT Vysočina, o.p.s. ) o finanční podporu soutěže Technology cup Vysočina.
Dne 14. 2. 2013 byla Kraji Vysočina doručena žádost Energoklastru CTT Vysočina, o.p.s. k podpoře soutěže Technology Cup Vysočina. Žádost byla nekompletní, proto byl Energoklastr CTT Vysočina, o.p.s. 2x vyzván k doplnění žádosti, viz materiál
RK-26-2013-112, př. 1.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina žádost detailně posoudil. Vzhledem k faktu, že obdobný typ soutěžních přehlídek je plánován v projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost, který získal podporu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (realizace 20. 8. 2013 - 30. 6. 2015, rozpočet - cca 105 mil Kč bez finanční spoluúčasti kraje) nedoporučují Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina a Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina Radě Kraje Vysočina vyhovět žádosti Energoklastru CTT Vysočina, o.p.s. k podpoře soutěže Technology Cup Vysočina. Důvodem k nedoporučení je především riziko dvojího financování stejné platformy soutěže a neochota cílové skupiny k účasti v případě přesycení v nabídce soutěží.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
neposkytnout finanční prostředky společnosti Energoklastru CTT Vysočina, o.p.s. se sídlem U Mlýna 1075, 684 01 Slavkov, IČO: 29201055 na podporu soutěže Technology Cup Vysočina.
Odpovědnost OSMS, ORR
Termín 2013- 8- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz