Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-107

RK-26-2013-107.doc  RK-26-2013-107pr01.pdf  RK-26-2013-107pr02.pdf
Číslo materiálu107
Číslo jednacíRK-26-2013-107
NázevInformace o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč za účelem organizačního zajištění pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v termínu 19. - 24. 1. 2014
Zpracoval P. Horký
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuNa základě ustanovení Čl. 7 odst. 5 Pravidel Rady Kraje Vysočina
pro zadávání veřejných zakázek č. 04/13 (dále jen Pravidla ) o veřejných zakázkách malého rozsahu Odbor školství, mládeže a sportu informuje Radu Kraje Vysočina, že z časových a organizačních důvodu bylo ve věci organizačního zajištění pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 přistoupeno k přímému zadání veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč. Informace jsou uvedeny v materiálu RK-26-2013-107, př. 1 a př. 2.
Návrh řešení Odbor školství mládeže a sportu Radě Kraje Vysočina navrhuje vzít na vědomí informaci o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč o jejímž zadání rozhodla Ing. Jana Fialová, radní pro Oblast školství, mládeže a sportu, dle materiálů RK-26-2013-107, př. 1 a př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč, o jejímž zadání rozhodla Ing. Jana Fialová, radní pro Oblast školství, mládeže a sportu, dle materiálů RK-26-2013-107, př. 1 a RK-26-2013-107, př. 2.
Odpovědnost OŠMS
Termín 2013- 8- 13
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz