Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-106

RK-26-2013-106.doc  RK-26-2013-106pr01.doc  RK-26-2013-106pr02.doc  RK-26-2013-106pr03.doc  RK-26-2013-106pr04.doc  RK-26-2013-106pr05.doc  RK-26-2013-106pr06.doc  RK-26-2013-106pr07.doc  RK-26-2013-106pr08.doc  RK-26-2013-106pr09.doc
Číslo materiálu106
Číslo jednacíRK-26-2013-106
NázevZměny ve zřizovacích listinách
ZpracovalZ. Hloušková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší doplňkové činnosti, které jsou oprávněny provozovat příspěvkové organizace, a nové názvy příspěvkových organizací včetně zkrácených názvů.
Dne 25. 6. 2013 byl v Zastupitelstvu Kraje Vysočina projednán Koncept řešení dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem. Usnesením 0308/04/2013/ZK zastupitelstvo rozhodlo o sloučení některých středních škol zřizovaných krajem. Na základě schválených rozhodnutí zpracoval OŠMS dodatky zřizovacích listin slučovaných organizací, které řeší nové názvy slučovaných středních škol včetně zkrácených názvů a jejich nové vymezení doplňkových činností, které budou nástupnické příspěvkové organizace oprávněny provozovat.
OŠMS dále navrhuje výslovně rozhodnout o přechodu práva vlastnického k vlastnímu majetku slučovaných příspěvkových organizací na organizace nástupnické, a to z důvodu vyšší právní jistoty (není zcela jednoznačné, zda rozhodnutí zastupitelstva kraje o přechodu všech práv a závazků slučovaných organizací na organizaci nástupnickou v sobě zahrnuje i právo vlastnické k vlastnímu majetku).
Návrh řešení * V materiálu RK-26-2013-106, př. 1 je předložen návrh Dodatku č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslové školy Jihlava, obsahující změnu názvu příspěvkové organizace včetně zkráceného názvu a změnu doplňkové činnosti (příloha č. 3) zřizovací listiny.
* V materiálu RK-26-2013-106, př. 2 je předložen návrh Dodatku č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslové školy Třebíč, obsahující přidání zkráceného názvu příspěvkové organizace a změnu doplňkové činnosti (příloha č. 3) zřizovací listiny.
* V materiálu RK-26-2013-106, př. 3 je předložen návrh Dodatku č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Žďár nad Sázavou, Studentská 1, obsahující změnu názvu příspěvkové organizace a změnu doplňkové činnosti (příloha č. 3) zřizovací listiny.
* V materiálu RK-26-2013-106, př. 4 je předložen návrh Dodatku č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední školy obchodu a služeb Jihlava, obsahující změnu názvu příspěvkové organizace včetně zkráceného názvu a změnu doplňkové činnosti (příloha č. 3) zřizovací listiny.
* V materiálu RK-26-2013-106, př. 5 je předložen návrh Dodatku č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Hotelové školy Třebíč, obsahující změnu názvu příspěvkové organizace včetně zkráceného názvu a změnu doplňkové činnosti (příloha č. 3) zřizovací listiny.
* V materiálu RK-26-2013-106, př. 6 je předložen návrh Dodatku č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí, obsahující změnu názvu příspěvkové organizace včetně zkráceného názvu a změnu doplňkové činnosti (příloha č. 3) zřizovací listiny.
* V materiálu RK-26-2013-106, př. 7 je předložen návrh Dodatku č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborné školy a Obchodní akademie Chotěboř, obsahující změnu názvu příspěvkové organizace včetně zkráceného názvu a změnu doplňkové činnosti (příloha č. 3) zřizovací listiny.
* V materiálu RK-26-2013-106, př. 8 je předložen návrh Dodatku č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázia Pelhřimov, obsahující změnu názvu příspěvkové organizace včetně zkráceného názvu a změnu doplňkové činnosti (příloha č. 3) zřizovací listiny.
* V materiálu RK-26-2013-106, př. 9 je předložen návrh Dodatku č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední školy stavební Jihlava, obsahující změnu doplňkové činnosti (příloha č. 3) zřizovací listiny.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje
* schválit:
­ Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Jihlava dle materiálu RK-26-2013-106, př. 1;
­ Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč dle materiálu RK-26-2013-106, př. 2;
­ Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 dle materiálu RK-26-2013-106, př. 3;
­ Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola obchodu a služeb Jihlava dle materiálu RK-26-2013-106, př. 4;
­ Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Hotelová škola Třebíč dle materiálu RK-26-2013-106, př. 5;
­ Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí dle materiálu RK-26-2013-106, př. 6;
­ Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř dle materiálu RK-26-2013-106, př. 7;
­ Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium Pelhřimov dle materiálu RK-26-2013-106, př. 8;
­ Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola stavební Jihlava dle materiálu RK-26-2013-106, př. 9;
* rozhodnout, že vlastní majetek příspěvkových organizací, o jejichž sloučení rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením 0308/04/2013/ZK ze dne 25. 6. 2013, přechází dnem sloučení na příslušnou nástupnickou organizaci.
Odpovědnost OŠMS
Termín 2013- 10- do 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz