Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-30

RK-25-2013-30.doc  RK-25-2013-30pr01.xls  RK-25-2013-30pr02.xls  RK-25-2013-30pr03.doc
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-25-2013-30
NázevZáměr prodeje nepotřebného movitého majetku
Zpracoval R. Brychta
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina před 5 lety nakoupil a nainstaloval rádiová pojítka v datové trase (Jihlava) Svojkovice-Ořechov-Telč v rámci projektu SOMTNET-MAX. V květnu tohoto roku došlo na základě veřejné zakázky k nájmu optické datové trasy ROWANet Hladov-Telč která rádiovou trasu plnohodnotně nahrazuje a kvalitativně, kapacitně a spolehlivostí ji výrazně převyšuje. Radiová pojítka jsou již na prahu své životnosti a z výše uvedeného důvodu zcela nepotřebná. Nepotřebný majetek byl zveřejněn od 3. 6. 2013 po dobu 14 dnů na portálu http://extranet.kr-vysocina.cz/nepotrebny-majetek/ a nabídnut příspěvkovým organizacím. Žádná příspěvková organizace neměla požadavek na tento majetek ani nevznesla žádné doplňující dotazy. Seznam nepotřebného movitého majetku je uveden v materiálu
RK-25-2013-30, př. 1.
Návrh řešení Odbor informatiky navrhuje vyjmout z majetkové evidence projektu SOMTNET-MAX (inventární číslo KUJIH000GWEG), nepotřebný movitý majetek dle materiálu
RK-25-2013-30, př. 1 a odprodat jej na základě e-mailové poptávky ze dne 28. května 2013, která byla zaslána 5ti komerčním subjektům zabývající se prodejem a instalací rádiových pojítek, nejvýhodnější nabídce kterou podala společnost DAT, s.r.o. za cenu 61 000 Kč. Nabídky všech firem jsou v materiálu RK-25-2013-30, př. 2.
Prodej bude realizován na základě odsouhlasené a oboustranně právně zkontrolované kupní smlouvy.
StanoviskaOddělení hospodářské správy souhlasí s návrhem usnesení na vyřazení movitého majetku.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu souhlasí se zněním kupní smlouvy dle přílohy č. 3.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* vyřazení nepotřebného majetku dle materiálu RK-25-2013-30, př. 1;
* prodeji nepotřebného movitého majetku ve specifikaci a množství dle materiálu
RK-25-2013-30, př. 1 na základě kupní smlouvy dle materiálu RK-25-2013-30, př. 3 společnosti DAT, s. r. o. za cenu 61 000 Kč bez DPH.
Odpovědnost odbor informatiky, oddělení hospodářské správy
Termín 30. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz