Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2013-28

RK-24-2013-28.doc  RK-24-2013-28pr01.doc
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-24-2013-28
NázevSmlouva o nájmu nebytových prostor Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Plotová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuZdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, (dále také ZZS ) má na základě Přílohy č. 1 Zřizovací listiny (ve znění dodatků 1 - 17) předanou do správy mj. budovu č.p. 1710 na p.č. 1292/3 v k.ú. a obci Chotěboř. ZZS využívá 2. nadzemní podlaží (NP) uvedené budovy, v 1. NP má zubní ordinaci MUDr. Martina Saidlová, a to na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor z roku 2009. Sjednaná doba nájmu končí 31. srpna 2013.
ZZS navrhuje prodloužit nájemní vztah na dobu neurčitou a současně zvýšit dosud sjednané nájemné z 300 Kč/m2 a rok a na 350 Kč/m2 a rok. Text stávající smlouvy a návrh dodatku jsou obsaženy v materiálu RK-24-2013-28, př. 1.
Návrh řešení ZZS využívá budovu č.p. 1710 pouze zčásti, pronájem prostor k provozu zdravotnického zařízení zajišťuje její využití a získání prostředků z nájemného. Nájemné bylo stanoveno s ohledem na místní podmínky.
Odbor zdravotnictví proto doporučuje radě kraje udělit souhlas s uzavřením Dodatku č. 1 smlouvy o nájmu nebytových prostor Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-24-2013-28, př. 1.
StanoviskaOdbor majetkový s návrhem materiálu souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 1 smlouvy o nájmu nebytových prostor Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-24-2013-28, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Termín 1. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz