Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-23-2013-06

RK-23-2013-06.doc  RK-23-2013-06pr01.pdf  RK-23-2013-06pr02.doc
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-23-2013-06
NázevPoskytnutí půjčky pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Zpracoval E. Tomášová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Třebíč, příspěvková organizace (dále jen nemocnice ) požádala prostřednictvím odboru zdravotnictví zřizovatele o navýšení příspěvku na provoz na částečnou úhradu dlužných dodavatelských faktur dle materiálu RK-23-2013-06, př. 1.
Návrh řešení Z důvodu potřeby finanční stability nemocnice pod vedením krizového manažera doporučuje odbor zdravotnictví radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí půjčky pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci na částečnou úhradu dlužných dodavatelských faktur.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
nesouhlasí
s poskytnutím příspěvku na provoz pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci ve výši 40 000 000 Kč dle materiálu RK-23-2013-06, př. 1;
ukládá
odboru zdravotnictví a odboru ekonomickému zapracovat poskytnutí půjčky do Závěrečného účtu Kraje Vysočina za rok 2012 v rámci rozdělení disponibilních zůstatků ZBÚ, do podkapitoly 2.2 materiálu ZK-04-2013-12, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o půjčce s Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizaci ve výši 15 000 000 Kč dle materiálu RK-23-2013-06, př. 2.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
Termín 25. 6. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz