Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-23-2013-05

RK-23-2013-05.doc  RK-23-2013-05pr01.doc  RK-23-2013-05pr02.doc  RK-23-2013-05pr03.pdf
Číslo materiálu05
Číslo jednacíRK-23-2013-05
NázevNávrh na poskytnutí peněžitého daru Jihočeskému kraji a Ústeckému kraji - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuV červnu letošního roku postihly území České republiky rozsáhlé povodně. Došlo k zaplavení rozsáhlého území, které způsobilo mnoho materiálních škod. K nejvíce postiženým krajům patří Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Ústecký kraj a hlavní město Praha. Postižení bylo natolik rozsáhlé, že bylo nutno přistoupit k vyhlášení nouzového stavu na území těchto krajů.
K obnově postiženého území jsou potřebné především finanční zdroje. O finanční pomoci postiženým krajům jednala Asociace krajů České Republiky. Hejtmani se dohodli s ohledem na míru poškození, že pomoc bude přednostně směřována do krajů Ústeckého, Středočeského, Jihočeského, Plzeňského a Královéhradeckého. Jsou vytipovány konkrétní obce a města, kam bude pomoc poskytnuta, další možností je využití krajských povodňových kont v postižených krajích.
Návrh řešení Na základě doporučení Asociace krajů České republiky, která koordinuje směřování poskytování finanční pomoci, se navrhuje poskytnout peněžitý dar:
* Jihočeskému kraji ve výši 600 000 Kč,
* Ústeckému kraji ve výši 400 000 Kč.
Peníze budou poskytnuty na povodňová konta uvedených krajů oproti darovací smlouvě.
Na pomoc po povodních je v návrhu na rozdělení disponibilních zůstatků ZBÚ v rámci Závěrečného účtu Kraje Vysočina za rok 2012 vyčleněna částka 1 000 000 Kč, o kterou se navyšuje kapitola Zastupitelstvo kraje, § 5269.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky.

Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O00704.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje poskytnout peněžitý dar na pomoc při obnově území postiženého živelní pohromou z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy,
* Jihočeskému kraji, IČO 70890650, ve výši 600 000 Kč dle materiálu RK-23-2013-05, př. 1;
* Ústeckému kraji, IČO 70892156, ve výši 400 000 Kč dle materiálu RK-23-2013-05, př. 2.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
Termín 31. 7. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz