Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-23-2013-03

RK-23-2013-03.doc  RK-23-2013-03pr01.pdf  RK-23-2013-03pr02.xls  RK-23-2013-03pr03.doc
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-23-2013-03
NázevNávrh na poskytnutí ceny Vesnice Vysočiny - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuZásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 12/05 pro udělení ceny Vesnice Vysočiny ze dne 20. 9. 2005 (dále jen Zásady) definují obec, které může Zastupitelstvo Kraje Vysočina udělit cenu Vesnice Vysočiny. Cenu získává každý rok vítěz krajského kola soutěže Vesnice roku. Tím se pro rok 2013 stává obec Jámy (okres Žďár nad Sázavou), která postoupí do celostátního kola a zároveň podle platných Zásad může získat cenu Vesnice Vysočiny. Protokol z jednání komise krajského kola Vesnice roku pro hodnocení obcí je přílohou 1 tohoto materiálu (RK-23-2013-03, př. 1).
Návrh řešení V souladu s platnými Zásadami navrhuje Odbor regionálního rozvoje krajského úřadu Kraje Vysočina radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje ke schválení udělení Ceny Vesnice Vysočiny obci Jámy a udělit s tím spojené věcné dary této obci, dle přílohy 2 (RK-23-2013-03, př. 2) tohoto materiálu. S poskytnutím darů držiteli titulu Vesnice Vysočiny 2013 bylo počítáno při sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 v kapitole Regionální rozvoj.
StanoviskaOdbor ekonomický
Ekonomický odbor nemá připomínky. Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 je na kapitole Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje uvažována částka 580 000 Kč na realizaci soutěže Vesnice roku.

Odbor informatiky
Dar byl zaevidován v systému eDotace - ID ZZ00702.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje udělit v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Vysočiny č. 12/05 ze dne 20. 9. 2005 cenu Vesnice Vysočiny obci Jámy, se sídlem Jámy 47, 59232 Jámy, IČO: 00842133;
rozhoduje
poskytnout dar obci Jámy, Jámy, se sídlem Jámy 47, 59232 Jámy, IČO: 00842133, z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dle materiálu RK-23-2013-03, př. 3.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor
Termín 20. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz